Strafrechtelijk onderzoek naar gaswinning door de NAM

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat niet in beroep tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de aardbevingsschade in Groningen. De schade is veroorzaakt wegens gaswinning door de NAM.

Door Julia Verschoor

Van Tongeren (GroenLinks) stelde op 3 juli 2017 vragen aan de Tweede Kamer over een strafrechtelijk onderzoek naar de aardbevingsschade. Hij stelde deze vragen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Kamp gaf op 19 april 2017 al aan dat hij voldoende grond zag om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van 1 maart 2017 over de vraag of de Staat onrechtmatig gehandeld zou hebben. Kamp besluit echter toch om af te zien van het instellen van hoger beroep nu we “in de praktijk alleen maar verliezers kennen en omdat gerechtelijke procedures wat mij betreft niet de manier zijn om de problematiek in Groningen op te lossen“.

Dit terwijl het Openbaar Ministerie eerder vertelde dat zij de NAM niet wilde vervolgen voor de aardbevingsschade. Het hof Arnhem-Leeuwarden besloot echter dat dit wél moest gebeuren, aangezien er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is. Hierbij gaat het specifiek om schade in de periode gelegen tussen 1 januari 1993 tot 14 april 2015 in de gehele provincie Groningen. Kamp gaat hier dus nu in mee.

VN waarschuwt Nederland

Het hof is overigens niet de enige die de NAM/de Nederlandse staat op de vingers tikt. Op 3 juli 2017 stelde de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties dat de Nederlandse staat maatregelen moet nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid van de inwoners van het gaswinningsgebied te waarborgen. Daarnaast moet er compensatie aangeboden worden voor slachtoffers en moet toekomstige schade voorkomen worden. De komende 5 jaar wordt de Nederlandse staat aandachtig gevolgd om te kijken of er aan de maatregelen wordt voldaan.

De hele uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden lees je hier. Het document van de Verenigde Naties lees je hier.