Strafrechtelijk onderzoek naar chroom-6 op werkplek NS

Van 2004 tot 2012 kregen ruim achthonderd bijstandsgerechtigden de taak om oude treinen op te knappen in Tilburg. Dit gebeurde op een werkplaats van NedTrain, een dochterbedrijf van NS. Enkele jaren later bleek dat de verf die van de treinen werd afgeschuurd chroom-6 bevatte, een stof die kankerverwekkend kan zijn op het moment dat er op een bepaalde manier wordt geschuurd.

Door Douae Youssef

In de treinen van NS wordt al ruim twintig jaar verf gebruikt die de stof chroom-6 bevat. De werkloze Tilburgers die meewerkten aan het project om treinen op te knappen, bleken hiervoor niet de nodige beschermingsmaatregelen te hebben gehad.

Onderzoek

Ruim twee jaar geleden begon de gemeente Tilburg een onderzoek om de werkplaats en de gezondheidsklachten van de slachtoffers in kaart te brengen. Hierbij werd onderzocht wat de gezondheidsrisico’s van de stof chroom-6 zijn, in welke mate de Tilburgse medewerkers beschermd werden op de werkplaats en wie hier verantwoordelijkheid voor droeg destijds. Vooruitlopend op het resultaat daarvan, kregen de slachtoffers enkele maanden geleden een vergoeding van vijfhonderd euro. Het eindrapport van dit onderzoek zal op 31 januari 2019 verschijnen.

In november 2017 deed het OM nog een oriënterend onderzoek om te kijken of er überhaupt aanknopingspunten te vinden waren voor een strafrechtelijk onderzoek. Echter, onlangs werd bevestigd dat justitie strafrechtelijk onderzoek doet naar de blootstelling aan het kankerverwekkende chroom-6, omdat hier wel voldoende aanknopingspunten voor zijn. Ook slachtoffers die al jaren kampen met gezondheidsklachten zijn blij dat het onderzoek verricht zal worden.

Onvoldoende bescherming

Het OM richt het onderzoek op de vraag of er gehandeld is in strijd met de voorschriften op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Dit wordt onderzocht, omdat tijdens de werkzaamheden vermoedelijk onvoldoende bescherming is geboden aan de werkenden. Ook kijkt de justitie of de mogelijkheid bestaat dat een partij mogelijk strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Het strafrechtelijk onderzoek is volgens het OM zeer complex en zal nog zeker enige tijd duren.

Tot nu toe is er informatie ingewonnen om de situatie in kaart te brengen en worden er meerdere getuigen gehoord die kampen met gezondheidsklachten of hiervoor vrezen in de toekomst. Het onderzoeksresultaat zal vermoedelijk nog enkele maanden op zich laten wachten. Wordt vervolgd.