Strafrechtelijk onderzoek naar arrestatie Michael P.

Het Openbaar Ministerie moet in opdracht van het hof Amsterdam nader strafrechtelijk onderzoek verrichten naar de arrestatie van Michael P. in de zaak Anne Faber.

Michael P. werd op 9 oktober 2017 opgepakt en liep daarbij ernstig letsel op, waaronder een afgescheurd stuk bot in de schouder. Hij deed aangifte in januari 2018, maar justitie ging niet over tot vervolging van de leden van het arrestatieteam. Daarop startte hij een art. 12 Sv-procedure.

Het hof stelde hem in het gelijk, omdat nog te veel vragen onbeantwoord zouden zijn. Wel bekend is dat het arrestatieteam dacht dat Anne Faber op het moment van aanhouden van P. nog in leven was. Er is toen geprobeerd om haar verblijfplaats te achterhalen. Daarbij is gedreigd met het inzetten van een niet gemuilkorfde politiehond. Ook werd P. in zijn gezicht geslagen tijdens de rit in de arrestantenbus.

Verder bleek uit verklaringen van de beklaagde leden van het arrestatieteam dat zij vooraf instructies kregen om P. zonder cautie onder druk te zetten en dat gedreigd mocht worden met geweld (zonder dit daadwerkelijk toe te passen).

Gäfgen

Belangrijk in dit verband is de Duitse zaak Gäfgen uit 2010, waarin artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (folterverbod) EVRM centraal staan. Hierin werd een elfjarige jongen gedood, waarna Gäfgen het lichaam verborg en losgeld eiste van de ouders. Toen de politie hem oppakte – er werd ook hier gedacht dat de jongen nog leefde – werd tijdens verhoren gedreigd met geweld. Gäfgen zwichtte daardoor en vertelde waar de jongen was. Het EHRM oordeelde uiteindelijk dat zowel het dreigen met geweld als het gebruik van geweld tijdens verhoorsituaties ontoelaatbaar is.

Onderzoek

Volgens het hof in Amsterdam moet het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar verschillende punten, waaronder welke exacte instructies zijn gegeven met betrekking tot de aanhouding van P. en hoe hij feitelijk naar de bus is gebracht. Ook moet duidelijk worden hoe zijn letsel is ontstaan, wat er is gebeurd in het busje en of er minder belastende mogelijkheden waren om hem te vervoeren.

Lees ook: Anne: Kroniek van een zoektocht