Strafrechtadvocaat Gerald Roethof geschorst voor lekken informatie

De Amsterdamse strafrechtadvocaat Gerald Roethof heeft een schorsing van zes weken gekregen van de Raad van Discipline in Amsterdam. Hij speelde informatie uit een lopend onderzoek door.

Het gaat om een zaak uit 2020, waarbij een cliënt van Roethof in beperking zat. Dat betekent dat hij enkel contact met zijn advocaat mag hebben en die advocaat ook niet met derden mag spreken over de zaak. Toch kwam er via de versleutelde berichtendienst Encrochat informatie naar buiten. Volgens de raad is voldoende duidelijk dat de informatie niet door iemand anders dan Roethof kan zijn gelekt.

Daarnaast wordt de vijftigjarige Roethof ook vier weken geschorst in een andere zaak. Daarbij had hij zonder overleg met zijn cliënt hoger beroep ingesteld. Dat leverde de cliënt een aanzienlijk hogere straf op: vijf maanden gevangenisstraf in plaats van een taakstraf.

De raad is niet blij met Roethof en rekent hem zijn acties zwaar aan. “Daarmee heeft mr. Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad.”

Tuchtmaatregelen advocaten

Bij het overtreden van gedragsregels gelden binnen de advocatuur verschillende maatregelen. Deze zijn opgenomen in artikel 48 lid 2 van de Advocatenwet:

  1. Een waarschuwing;
  2. Een berisping;
  3. Een geldboete;
  4. Schorsing voor maximaal een jaar;
  5. Schrapping van het tableau.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een overtreding te constateren, maar geen maatregel op te leggen.

Bestrafte advocaten

In het verleden zijn vaker bekende advocaten op het matje geroepen. De wellicht bekendste is Bram Moszkowicz, die in 2012 werd geschrapt van het tableau. Meer recent, in 2021, werd Oscar Hammerstein geschrapt wegens meerdere schendingen van zijn geheimhoudingsplicht. Bijzonder aan deze zaak is dat hij reeds gestopt was als strafrechtadvocaat, maar dat weerhield de Amsterdamse Raad van Discipline er niet van vier tuchtklachten te behandelen.

Tot slot werd strafrechtadvocaat Inez Weski in april 2023 geschorst. Zij zat vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. De Rotterdamse deken meende dat ze daarom haar taken niet kon uitvoeren. Het betrof in dit geval geen strafmaatregel; het besluit kan worden teruggedraaid als blijkt dat ze onschuldig is. In juni vorig jaar werd ze vrijgelaten; wel maakte het Openbaar Ministerie op 28 februari jongstleden bekend haar te willen vervolgen.