Stijging in aantal meldingen van discriminatie

Uit het rapport van kenniscentrum Art. 1 blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie in 2021 is toegenomen. Een groot deel daarvan is gerelateerd aan de coronamaatregelen.

Door Özge Tatar

In opdracht van de Nationale Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft kenniscentrum A1 een rapport opgesteld over de discriminatie-incidenten en meldingen in 2021. Het rapport geeft inzicht in de geregistreerde meldingen afkomstig van verschillende instanties. Naast een overzicht van de cijfers wordt ook aandacht besteed aan de aard van de melding of het incident. Hieronder in het kort enkele punten uit het rapport.

Toename als gevolg van de coronamaatregelen

Uit het rapport blijkt dat de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) 26% meer en de politie 7% meer meldingen en incidenten hebben geregistreerd in 2021 dan in het voorgaande jaar. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben meer meldingen en verzoeken ontvangen. Zo heeft het College in 2021 739 verzoeken in ontvangst genomen en 5.286 meldingen en vragen over gelijke behandeling. Voor wat betreft de Nationale Ombudsman gaat het om 321 klachten over discriminatie door overheidsinstanties. Daartegenover is er bij het meldpunt internetdiscriminatie (MiND) en de Kinderombudsman juist sprake van een daling van het aantal meldingen.

Over de aard van de geregistreerde meldingen blijkt in het rapport dat de verschillende maatregelen tegen het coronavirus hebben geleid tot een stijging. Het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht hebben in het bijzonder ertoe geleid dat mensen zich gediscrimineerd voelden. Zo blijkt dat mensen niet altijd toegang kregen tot bijvoorbeeld een ziekenhuis zonder gebruik van een mondkapje. Daarnaast blijkt dat 62% van de politieregistraties is gebaseerd op uitlatingen, met name discriminatie op herkomst of seksuele geaardheid. Een groot deel van de gevallen is afkomstig uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.