Steeds vaker privacyklachten over particuliere camera’s

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt steeds vaker klachten over particuliere camera’s zoals ‘slimme’ deurbellen. Daarnaast belanden ook steeds vaker burenruzies over dit soort camera’s bij de rechtspraak. Een camera ophangen mag, maar je dient je hierbij wel te houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In 2023 heeft de AP ongeveer duizend telefoontjes gekregen van bezorgde burgers die het idee hadden dat een camera in de buurt meer filmde dan destijds was toegestaan. Bij deze telefoontjes gaat het om klachten over allerlei soorten camera’s, maar dus ook de ‘slimme’ deurbellen of andere particuliere camera’s. De melders van deze klachten voelen zich door de camera’s bespied. Daarnaast is het aantal camera’s met een deurbel in Nederland de afgelopen jaren flink gestegen. In 2021 waren dit er 640.000 en in 2023 1,2 miljoen. Dit houdt in dat bijna één op de zeven Nederlanders inmiddels een deurbel met camera heeft.

Wat zegt de AVG?

De belangrijkste regel bij het hebben van een camera rondom het huis, is dat deze camera alleen de persoonlijke eigendommen mag filmen. Eigendommen van anderen mogen dus  niet worden gefilmd. Als dit niet te voorkomen is kan je er zelf nog voor zorgen dat omwonenden op de hoogte zijn van de camera en kun je gezichten blurren. Daarnaast is het het beste om camerabeelden te verwijderen en niet op te slaan. De mensen die worden gefilmd hebben het recht om de beelden te bekijken.

In uitzonderlijke gevallen is het wel mogelijk om de openbare ruimte te filmen, bijvoorbeeld als er serieuze en aantoonbare veiligheidsproblemen zijn. Er moet dan echt geen andere oplossing meer zijn behalve het ophangen van een camera.

Rechtspraak

In rechtszaken wordt steeds vaker videomateriaal van particulieren gebruikt, ook als een camera meer filmt dan is toegestaan. Dit soort beelden speelden in de afgelopen drie jaar in 5.500 rechtszaken een rol. Dat blijkt uit een Q&A naar aanleiding van een Radar-uitzending op 25 september 2023 over de groei van het aantal particuliere camera’s. AP-voorzitter Aleid Wolfsen: ‘Dat het in de rechtszaal als bewijs kan worden gebruikt, wekt de schijn dat die camera’s daar rechtmatig hangen, terwijl dat niet zo is.’  De politie bestrijdt wat de voorzitter van de AP hier zegt en beklemtoont dat de rechter moet oordelen wat wel en niet als bewijsmateriaal mag worden gebruikt.