Staatsloterij: misleiding en terugbetaling

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 7 april 2020 besloten dat de Staatsloterij een loterijdeelnemer het aankoopbedrag van een groot aantal loten moet terugbetalen. 

Door Bo Geurts

Het gaat om loten die zijn gekocht tussen 2000 en 2008 en de Hoge Raad heeft over die periode beslist dat de Staatsloterij misleidende mededelingen  (artikel 6:194 BW (oud), artikel 6:193c BW (nieuw)) had gedaan over winkansen. De grotere Staatsloterij-prijzen werden niet getrokken uit de verzameling van verkochte loten, maar uit een universum.  Dit universum was de verzameling van alle loten die verkocht konden worden. Het merendeel van deze getrokken loten was echter niet verkocht en dus betrof het aantal uitgekeerde prijzen uiteindelijk minder dan in de reclame-uitingen werd gesteld.

Naar aanleiding van bovenstaande zaak bij de Hoge Raad begon de loterijdeelnemer een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen. In eerste aanleg gaf de rechtbank Limburg de loterijdeelnemer geen gelijk. Naar het oordeel van de kantonrechter was namelijk niet vast komen te staan dat de deelnemer in de periode 2000-2008 deel heeft genomen aan de loterij als gevolg van de misleidende mededelingen. De gevorderde schade is daarmee geen gevolg van de misleidende mededelingen en er is dus geen causaal verband. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de man hoger beroep ingesteld.

In hoger beroep betoogt de man dat hij de loten niet had gekocht als hij de juiste informatie van de Staatsloterij had verkregen. Het gerechtshof vindt dit aannemelijk en heeft de man in het gelijk gesteld. Hij krijgt het aankoopbedrag van zijn loten én de proceskosten terug.  De man heeft in totaal 5247,50 euro uitgegeven aan loten. Samen met de proceskosten moet hij een bedrag van achtduizend euro terugkrijgen. De Staatsloterij heeft drie maanden de tijd om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.

De uitspraak van het gerechtshof schept een precedent voor opkomende zaken waarbij loten in bovenstaande periode zijn gekocht.