Staat aansprakelijk in zaak twee gedupeerde ouders van toeslagenaffaire

De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen twee gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De Staat heeft van 2008 tot en met 2015 het evenredigheidsbeginsel niet in acht genomen, hierdoor is ze aansprakelijk voor de schade.

Evenredigheidsbeginsel geschonden

Het evenredigheidsbeginsel is vastgelegd in artikel 4 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het beginsel heeft als doel belanghebbenden te beschermen tegen nadelige gevolgen van onevenredige besluiten. In deze zaak stelden twee ouders de Staat aansprakelijk voor de schade die zij zouden hebben geleden door vaststellings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot de kinderopvangtoeslag van 2008 tot en met 2015. Deze besluiten betreffen het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Zo moesten eisers 6449,00 euro terugbetalen in april 2014.

Staat aansprakelijk voor schade

Naar het oordeel van de rechtbank hebben de eisers in deze zaak voldoende gemotiveerd dat de Staat ten onrechte het evenredigheidsbeginsel niet heeft toegepast. Hierdoor werden de belangen van de eisers tijdens de vaststellings- en terugvorderingsbesluiten onvoldoende in acht genomen. De Staat is hierdoor aansprakelijk voor de schade die de eisers hebben geleden tussen 2008 en 2015. De verwachting is dat nog meer uitspraken zullen volgen waarin de rechtbank bepaald dat gedupeerde ouders recht hebben op schadevergoeding vanwege onrechtmatig handelen van de Staat.

Huidige stand van zaken

Nog duizenden gedupeerden wachten op een reële schadevergoeding van de overheid. Gemeenten en andere instanties zetten zich onder andere in om te helpen bij dit proces. Zo roept de gemeente Eindhoven kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire op zich te melden om geholpen te worden via de Kindregeling. Deze regeling moet de slachtoffers hulp bieden.

De rechter heeft in bovengenoemde zaak ook een eind gemaakt aan het uitstellen van de uitkering van de schadevergoeding. Rechtbank Midden-Nederland heeft namelijk besloten dat ouders uiterlijk 1juli 2024 een besluit kunnen verwachten.