Snorfietsers richting de rijbaan met helmplicht

Bestuurders en passagiers van snorfietsen moeten straks – volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – een helm gaan dragen. Eerder werd in Amsterdam diezelfde maatregel genomen. Wanneer de helmplicht wordt ingevoerd is onduidelijk, maar er ligt nu een consultatie waarop gereageerd kan worden.

Door Donny Buisman

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Reglement verkeerstekens en verkeersborden (RVV) 1990 voor. Tot nu toe waren bestuurders en passagiers van snorfietsers met een blauw kenteken uitgezonderd van de helmplicht. De belangrijkste wijziging in het RVV 1990 is dat deze uitzondering komt te vervallen, het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht en zij zullen deels naar de rijbaan verplaatsen.

Het verplichten van een helm voor snorfietsers heeft als doel om het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers te verminderen. Sinds vergelijkbare maatregelen in Amsterdam zouden er bijvoorbeeld minder ongevallen hebben plaatsgevonden rondom Amsterdam. Daar wordt nu binnen de A10 niet meer op het fietspad gereden, maar op de rijweg met helm. De verkeersveiligheid voor de bestuurders, passagiers en andere verkeersdeelnemers zou daarmee moeten toenemen.

Het wetsvoorstel verwacht twee effecten. Allereerst  wordt verwacht dat sommige snorfietsers over zullen stappen naar een ander vervoermiddel met minder overlijdens- en letselrisico. Ten tweede neemt door de helmplicht de kans op ernstig hoofdletsel bij de resterende snorfietsers af.  Het totale effect op de verkeersveiligheid is sterk afhankelijk van het aandeel snorfietsers dat overstapt op een ander vervoermiddel. De effecten op het milieu zullen zowel positief (afname van stikstofoxiden – NOx) als negatief (toename van koolstofdioxide – CO2) zijn.

De consultatie staat nu open voor reacties. De doelgroepen die door de wijziging zullen worden geraakt kunnen reageren tot 30 maart 2020. Het gaat om wegbeheerders, politie en Openbaar Ministerie, verkopers van snorfietsen en bovenal bestuurders en passagiers van snorfietsen en andere weggebruikers. De minister overweegt een overgangsperiode voor circa 700.000 snorfietsen. Het is daarmee nog onduidelijk of en wanneer de regeling geïntroduceerd wordt.