Smartphone bedienen tijdens het rijden? Not so smart..

De kantonrechter van de rechtbank Arnhem-Leeuwarden bepaalde dat het bedienen van een telefoon terwijl deze in een daartoe bestemde houder vastgeklikt zit valt onder het vasthouden van een telefoon, strafbaar gesteld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Door Sam van den Akker

Het gewraakte woord in dezen is “vasthouden”, hetgeen het RVV verbiedt te doen met een mobiele telefoon. In het normale spraakgebruik zou vasthouden worden beschouwd als het in de handen houden. Echter, juridisch Nederland heeft daar geen boodschap aan.

Al in eerdere strafzaken is bepaald dat “vasthouden” ruim gedefinieerd moet worden en in het licht moet worden bezien van de wetsgeschiedenis, een wetshistorische interpretatiemethode die wordt gebezigd.

Reden waarom het vasthouden van een mobiele telefoon is verboden is kortgezegd het gevaar dat het met zich meebrengt. Mensen die met hun telefoon bezig zijn, reageren minder snel op de situatie om zich heen omdat ze daar niet helemaal mee bezig zijn. Nu is het juist op onze qua motorisering dichtgeslibde wegen van levensbelang dat men bezig is met de omgeving, om zo nare ongelukken te voorkomen.

Vraag blijft of de zittende magistratuur niet te ver gaat met zijn uitspraken over het begrip “vasthouden”. Zo rijst onder meer de vraag hoe het zit met slimme autoradio‚Äôs en het bedienen van navigatiesystemen, al dan niet op de mobiele telefoon. We zullen er binnenkort meer over weten, het Openbaar Ministerie heeft namelijk – ondanks de “winst” – hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in het belang der rechtseenheid en in het belang der rechtsontwikkeling.

Wat vind jij?