Slimmere gegevensverwerking tegen criminele netwerken

Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) biedt een juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Hiermee moet de bestrijding van ernstige en ondermijnende criminaliteit slimmer worden aangepakt.

Door Winand Kuiper

Overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie, zijn gebaat bij een goede uitwisseling en verwerking van gegevens. Met betere gegevensverwerking en -uitwisseling kan een crimineel netwerk sneller worden blootgelegd.

Onder de overheidsorganisaties bestaat echter onduidelijkheid over de mogelijkheden om gegevens te verwerken en uit te wisselen met elkaar. De oorzaak hiervan is het ontbreken van een duidelijk juridisch kader. Ook de regels over privacybescherming gooien vaak roet in het eten.

Daarnaast bestaan knelpunten bij het uitwisselen van gegevens aan private partijen, zoals banken. Banken spelen namelijk een cruciale rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Door de wet moet de kennis van het bedrijfsleven over nieuwe ontwikkelingen en technieken beter worden benut.

WGS

Grapperhaus wil de onduidelijkheid die heerst bij de overheidsorganisaties wegnemen met de WGS. De WGS introduceert een duidelijk juridisch kader voor gezamenlijke gegevensverwerking en bevat regels over de bescherming van de gegevens met het oog op de privacy. De wet gaat daarnaast in op de genoemde knelpunten met het bedrijfsleven.

Het wetsvoorstel geldt voor samenwerkingsverbanden die bij of krachtens deze wet zijn aangewezen. Het gaat dan om: het Financieel Expertisecentrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s).

Deze verbanden werken samen aan de aanpak van witwas- en/of fraudeconstructies, georganiseerde criminaliteit en complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Tot slot wordt het met de komst van de WGS eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsverbanden in het leven te roepen. De nieuwe verbanden zullen bij algemene maatregel van bestuur (amvb) worden aangewezen. De amvb dient het doel van het nieuwe samenwerkingsverband te noemen en gaat in op de specifieke regels die gelden ten aanzien van het verwerken van de gegevens.