Slachtoffer vaker tijdig geïnformeerd over vrije dader

Vorig jaar kwam het negentien keer voor dat slachtoffers van zware misdrijven en nabestaanden te laat op de hoogte werden gebracht van het op vrije voeten komen van de dader uit een gevangenis of tbs-kliniek. Dit betekent een daling ten opzichte van 2014.

In 2014 gebeurde het nog 61 keer dat een melding te laat kwam, zo blijkt uit cijfers van het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Volgens de regels moeten slachtoffers en nabestaanden minimaal een week van tevoren worden geïnformeerd.

Het IDV laat het slachtoffers weten als de dader verlof krijgt, ontsnapt of vrijkomt. Dat moet voorkomen dat slachtoffers van zware misdrijven onverwacht de dader tegen het lijf lopen. De regels gelden als de dader minimaal acht jaar cel of tbs heeft gekregen of als de slachtoffers in de rechtszaal spreekrecht hebben gehad.

De cijfers worden sinds 2012 bijgehouden door het IDV. In dat jaar waren er nog 265 te late meldingen op een totaal van 5226, zo meldt nu.nl.