Scriptiestrubbels?!

Een vaak gehoorde klacht van studenten bij het schrijven van een scriptie is dat de begeleiding van een onderwijsinstelling gedurende het schrijven hiervan beneden peil is. Vaak wordt er zelfs – in strijd met de eigen reglementen – niet binnen de gestelde termijn gereageerd, maar als de student een dag te laat is wordt de scriptie niet meer nagekeken! Wat zien we nu vaak in de praktijk en is er een oplossing? Steeds meer studenten zoeken hun heil bij externe bureaus.

Geschreven door Mark van den Hove

Op 22 augustus 2016 verscheen er een artikel op nos.nl over de vele klachten die studenten hebben over de begeleiding die zij krijgen tijdens het schrijven van hun scriptie. Ik heb in de praktijk veelal gezien dat studenten in die situatie zich tot een rechtskundige wenden met de stelling: ‘Ik haal mijn scriptie niet door de slechte begeleiding van mijn opleiding’.

Hoewel voornoemde situatie voor de studenten problematisch te noemen is, zijn studenten nog al eens van mening dat zij, doordat de onderwijsinstelling – soms ook aantoonbaar – tekortschiet in de begeleiding, maar gewoon een voldoende moeten krijgen. Zo werkt het – helaas voor de student, maar misschien wel goed voor het onderwijs in het algemeen – niet. Een scriptie die inhoudelijk een onvoldoende is, zal nooit door welke juridische ingreep dan ook een voldoende scriptie worden.

Omdat onvoldoende begeleiding vanuit de onderwijsinstelling een gevoel van onrecht teweegbrengt, wellicht terecht, starten steeds meer studenten die hiermee te kampen hebben een juridische procedure. Het resultaat hiervan is meestal een andere begeleider of in sommige gevallen zelfs een kleine financiële tegemoetkoming.

Succesvoller is vaak de begeleiding inhuren van een extern bureau. Want hoe zonde is het nu dat jij een prachtige inhoudelijke scriptie schrijft, maar je taal onvoldoende is? Hoewel het natuurlijk gewoon de verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling is om voor goede begeleiding te zorgen, ziet men vaak dat ook een goede begeleiding van een onderwijsinstelling niet altijd in de behoefte van de individuele student voorziet. De inschakeling van een extern bureau is dan een mooie oplossing. Heb jij ook behoefte aan ondersteuning bij het schrijven van je scriptie? Kijk dan eens op onze pagina over scriptiecorrectie.