Scraping: illegaal of niet?

Scrapen is een techniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van het internet te verzamelen en op te slaan. Bij het trainen van artificial intelligence wordt scraping vaak gebruikt om data te verzamelen. Onlangs is door de Autoriteit Persoonsgegevens een artikel gepubliceerd over scraping. Hierin wordt gesteld dat scraping bijna altijd illegaal is, maar is dat wel zo?

In enkele gevallen kan het scrapen van een website een inbreuk op het auteursrecht opleveren. Als de gescrapete informatie een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het de persoonlijk stempel van de maker draagt is de informatie beschermd onder het auteursrecht. Openbaarmaking hiervan is een inbreuk.

In veel gevallen zal de informatie op websites vooral feitelijke gegevens bevatten, zoals sportuitslagen of andere overzichten van gegevens. Feiten vallen niet onder het auteursrecht. Je mag feiten zoals een productnaam of prijs in principe overnemen. Het scrapen van deze feitelijke informatie kan in sommige gevallen toch inbreuk maken op de rechten van de eigenaar van de website. Dit noemen we een inbreuk op het sui generis databankenrecht. Dit recht geldt alleen als jij of de maker van de databank ingezetene van een EU-land is. Je kan met dit recht voorkomen dat de inhoud van de databank of een groot deel ervan wordt hergebruikt. Wanneer je een databank ontwikkelt die aan de eisen voor deze bescherming voldoet, heb je automatisch vijftien jaar recht op bescherming. Een voorbeeld van een website die zo’n databankenrecht heeft is Funda.

Arrest Autotrack vs Gaspedaal

Via de website van Autotrack werd toegang gegeven tot een online verzameling van advertenties voor de verkoop van auto’s. Met behulp van de zoekmachine van Autotrack kon gericht worden gezocht naar auto’s aan de hand van verschillende criteria. Op de site stonden zo’n 190.000 tot 200.000 verschillende tweedehands auto’s, waarvan er 40.000 alleen op Autotrack te vinden waren.

Gaspedaal bood via haar website een metazoekmachine aan voor de verkoop van auto’s. Een metazoekmachine is een zoekmachine waarmee een internetgebruiker een zoekopdracht in één keer bij meerdere zoekmachines kan opgeven. De internetgebruiker kan door één enkele zoekopdracht op Gaspedaal uit te voeren, tegelijkertijd zoeken in meerdere verzamelingen van advertenties op allerlei andere websites. Gaspedaal zocht hiervoor mede op de website van AutoTrack. De zoeksite voerde dagelijks zo’n 100.000 zoekopdrachten uit op de webpagina’s van Autotrack en toonde die gegevens vervolgens op de eigen site. Volgens Autotrack was hier sprake van inbreuk op databankrechten.

Het Haagse gerechtshof was het eens met Autotrack en oordeelde dat de zoeksite inbreuk maakte op de databankrechten van de concurrent. De mening van het gerechtshof werd gesteund door het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, dat in de procedure ook zijn oordeel heeft uitgesproken.