Schrijver valse Google Reviews betaalt hoge prijs

Het kan een bedrijf maken of breken: online recensies. Negatieve recensies kunnen de reputatie van een bedrijf behoorlijk beschadigen. Hier wordt met valse reviews soms opzettelijk op ingespeeld. Een kinderdagverblijf in Amsterdam had in 2015 tien maanden lang last van valse negatieve recensies via Google Review. De neppe recensent is door de rechter veroordeeld tot het betalen van 13.702 euro aan schadevergoeding.

Door Kirsten Rolloos

De zaak van het kinderdagverblijf tegen een zekere meneer N. is eigenlijk het vervolg op een procedure die het kinderdagverblijf in 2016 aanspande tegen Google. De rechter dwong Google toen om de neppe recensies te verwijderen en tot het delen van de gegevens van de recensenten. Eén van de IP-adressen bleek gekoppeld aan een internetverbinding afgesloten door N. Deze man was een bekende van het echtpaar T., die indirect bestuurders zijn bij het kinderdagverblijf. Eind 2014 kregen de kennissen ruzie met elkaar door berichten op social media. Vanaf april 2015 verschenen er tien maanden lang recensies met onjuiste beschuldigingen en nare opmerkingen over de directie.

Volgens de rechter handelde meneer N. door het plaatsen van de valse recensies onrechtmatig tegen het kinderdagverblijf. Meneer N. heeft toegegeven dat hij de reviews heeft geplaatst, en dat hij daarvoor schuilnamen, foto’s van anderen en oude recensies over andere kinderdagverblijven heeft gebruikt.

Flinke schadepost

Als er een onrechtmatige daad is gepleegd, zal natuurlijk ook de geleden schade moeten worden vergoed. De schade is door de rechter vastgesteld op 13.702 euro. Dat bedrag bestaat voor het grootste gedeelte uit de kosten die voor het proces tegen Google zijn gemaakt (elfduizend euro) en het loon van de bestuurders van het kinderdagverblijf, die zich dagenlang hebben beziggehouden met de gevolgen van de recensies in plaats van hun werk.

Met de proceskosten erbij opgeteld moet meneer N. bijna zeventienduizend euro ophoesten. Een verbod om het kinderdagverblijf in de toekomst publiekelijk te beledigen werd niet toegewezen. Waarschijnlijk heeft meneer N. zijn lesje ook wel geleerd. Voor ondernemers is de uitspraak goed nieuws. Optreden tegen valse reviews door middel van een juridische procedure lijkt de moeite waard.