Schadevergoeding voor Onno Hoes in zaak tegen PowNed

Herinneren jullie je de ophef nog over Onno Hoes, destijds burgemeester van Maastricht, die een aantal afspraakjes had met een twintigjarige mediastudent? PowNed zond enkele van de gesprekken tussen de twee uit en moet de inmiddels ex-burgemeester een schadevergoeding betalen.

Hoes had de student in oktober 2014 via Twitter ontmoet en een paar keer met hem in een restaurant afgesproken. Hoes was in december 2013 in opspraak gekomen door een uitzending van SBS 6, waarin hij zoenend met een 24-jarige man was afgebeeld. De gemeenteraad van Maastricht had naar aanleiding daarvan met Hoes afgesproken dat hij de gemeente niet opnieuw in diskrediet zou brengen, maar dat pakte door de uitzending van PowNed wat anders uit.

Hoewel PowNed van de rechtbank wel mocht nagaan of Hoes zich aan de afspraken met de gemeente hield en hiervoor zelfs verborgen apparatuur mocht gebruiken, ging het medium te ver door de beelden en gesprekken en beelden uit te zenden terwijl er daarbij geen misstanden aan het licht kwamen. Bovendien had PowNed in haar uitzending aan de in het restaurant opgenomen beelden geluiden toegevoegd die later in de avond tijdens een gesprek op een terras bij het stadhuis waren vastgelegd. Door zo te handelen wekte PowNed bij de kijker de indruk dat Hoes de – intieme – uitlatingen die in het gesprek voorkwamen in het restaurant had gedaan. Zij maakte zich daarmee schuldig aan misleiding, temeer daar de setting van het gesprek relevant was, zo volgt uit rechtsoverweging 4.9. Daarmee handelde PowNed dus onrechtmatig. De rechtbank maakte hierbij een afweging tussen de persvrijheid van artikel 10 EVRM en het belang van iemands reputatie zoals opgenomen in artikel 8 EVRM.

De immateriële schade die Hoes door de uitzending heeft opgelopen, moet overigens nog worden vastgesteld.

De gehele uitspraak lezen? Klik dan hier.