RSJ: minderjarigen uit de politiecel

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert om minderjarigen zo kort mogelijk vast te houden in een politiecel. Minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit mogen volgens de RSJ maximaal 24 uur worden vastgehouden voordat een rechter beslist of invrijheidstelling of voorlopige hechtenis volgt. Het liefst wil de RSJ dat minderjarigen helemaal niet worden vastgehouden in een politiecel.

Door Bibi Santpoort

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft een advies (Minderjarigen in een politiecel – Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming uitgebracht. Dit advies is gericht op de bescherming van de belangen van minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit.

Belangenafweging

Wanneer een minderjarige verdachte wordt opgepakt en moet wachten op het rechterlijk oordeel of invrijheidstelling of voorlopige hechtenis zal volgen, zal deze moeten verblijven in een politiecel of op een alternatieve locatie. Het belang van het kind is bij deze afweging leidend, maar ook het onderzoeksbelang, de belangen van de maatschappij en van de slachtoffers en nabestaanden spelen een rol. Verder worden ook praktische vragen gesteld die zien op de veiligheid thuis en de afspraken die met de politie gemaakt worden.

Kindvriendelijke locatie

Het liefst wil de RSJ dat minderjarige verdachten tijdens het onderzoek naar het strafbare feit niet in een politiecel verblijven, maar op een kindvriendelijke locatie worden ondergebracht. Volgens de wet mogen minderjarigen tijdens de inverzekeringstelling thuis bij hun ouders of op een andere alternatieve locatie verblijven. Toch blijkt in de praktijk dat minderjarigen nog altijd vaker worden vastgehouden in een reguliere politiecel. De minderjarigen verblijven dan tussen de volwassen in kale, grijze, betonnen cellen.

Omdat het verblijf in zo’n cel kan oplopen tot maximaal drie dagen en achttien uur wordt dit niet wenselijk geacht. Volgens het advies van de RSJ moet meer rekening worden gehouden met de belangen van de minderjarigen. Het liefst moeten minderjarigen helemaal niet vastgehouden worden in politiecellen. Maar mocht dit noodzakelijk zijn, dan zou dit beperkt moeten worden tot maximaal 24 uur en moeten de cellen kindvriendelijker worden.

Er zouden dan cellen moeten komen met een andere kleur muur, een stoel of bank, een spelletje en communicatiemogelijkheden. Ook moet er een speciale arrestantenverzorger worden ingezet die het liefst is opgeleid en getraind om met minderjarigen om te gaan.