Rotterdam stemt in met verkoop Eneco aan Mitsubishi Corporation

Eind vorig jaar werd bekend dat Mitsubishi Corporation het energiebedrijf Eneco wil overkopen voor 4,1 miljard euro. Inmiddels heeft Rotterdam, de grootste aandeelhouder van Eneco, ingestemd met de verkoop van de aandelen aan Mitsubishi. Hierdoor is nu voor 75 procent groen licht gegeven. Daarmee is de verkoop rond, aldus wethouder Arjan van Gils. 

Door Rose-Marie Mühren

Aanvankelijk stuitte de verkoop op een onverwachte horde: het oorlogsverleden van Mitsubishi. De 44 gemeenten die Eneco bezaten, wilden dat Mitsubishi vóór de koop in gesprek zou gaan met de Nederlanders die in de oorlog dwangarbeid hebben moeten verrichten. Om en nabij 7.300 Nederlandse krijgsgevangenen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk tewerkgesteld als dwangarbeider in Japan. Ten minste 661 van hen werden in de mijnen en op scheepswerven van Mitsubishi Mining en Mitsubishi Heavy Industries ingezet, onderdelen van Mitsubishi. Zeker elf voormalig Nederlandse dwangarbeiders leven nog en geen van hen heeft ooit excuses ontvangen.

Vooralsnog heeft Mitsubishi Corporation geen excuses aangeboden, terwijl aan Chinese en Amerikaanse slachtoffers eerder al wel excuses zijn gemaakt. Wethouder Van Gils heeft de topman van Mitsubishi gevraagd of het bedrijf wil praten met de Stichting Japanse Ereschulden, de stichting die opkomt voor de belangen van de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden. De topman heeft aangegeven dit intern aan te kaarten.