Roep om verruiming Woningwet

Het aantal economisch daklozen stijgt. Dit zijn mensen die wel een baan, maar geen eigen dak boven hun hoofd hebben. De huidige wet- en regelgeving werkt nadelig voor deze groep. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit nu voor een soepelere Woningwet.

Mensen die een baan hebben komen niet in aanmerking voor een opvangplek, omdat ze als zelfredzaam worden gezien, zegt een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens tegen RTL Nieuws. Dit maakt het voor gemeenten lastiger om ook deze mensen te helpen, omdat de wet bepaalt wie met urgentie een sociale huurwoning krijgt. Een ander probleem is dat deze groep niet voor langere tijd terecht kan bij vrienden of familie, omdat samenwonen voor betrokkenen betekent dat kan worden gekort op toeslagen.

Ook speelt mee dat er in Nederland minder woningen worden gebouwd dan zou moeten. De overheid moet volgens de Grondwet (artikel 22, recht op huisvesting) namelijk voorzien in voldoende woongelegenheid. Doel is om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen, maar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit er de afgelopen vijf jaar gemiddeld 55.000 zijn.

Onduidelijk is om hoeveel mensen het precies gaat, maar kennisorganisatie Platform31 schat dat zo’n 55.000 tot 80.000 mensen in Nederland tijdelijk op een camping of vakantiepark wonen. Naast de roep om een soepelere Woningwet worden momenteel lokale oplossingen bedacht. Zo heeft De Regenboog Groep in Amsterdam dertig grote vastgoedeigenaren per brief gevraagd om kamers of studio’s beschikbaar te stellen. Een structurele oplossing is echter voorlopig niet voorhanden.