Rob Jetten (D66): EU-lidmaatschap moet verankerd worden in de Grondwet

D66 beschouwt het lidmaatschap van de Europese Unie als het belangrijkste constitutionele bouwwerk waar Nederland op rust. Het EU-lidmaatschap moet dan ook worden vastgelegd in de Grondwet, aldus de partij van Rob Jetten. Jetten stelt dat de partij wil voorkomen dat hetgeen het Verenigd Koninkrijk nu meemaakt met de Brexit zich in Nederland kan herhalen. Jetten vindt dat een partij als D66, die voor democratische vernieuwing staat, ‘serieuze lessen’ uit het Britse referendum, dat volgens hem ‘rampzalig’ heeft uitgepakt, moet trekken.

Door Rose-Marie Mühren

D66 stelt dat voor het EU-lidmaatschap dezelfde waarborgen moeten gelden als voor de eigen Grondwet. Hiermee bedoelt de partij dat een eventuele keuze om uit de EU te stappen pas genomen kan worden wanneer het parlement daar voor een tweede keer, na verkiezingen met minimaal een twee derde meerderheid, nogmaals mee instemt.

Optimisme

In het Britse parlement lanceerde Jetten zijn voorstel tijdens zijn eerste grote speech als fractievoorzitter van D66. Jetten liet tijdens zijn speech het parlement weten dat er misschien wel een ‘wonder’ nodig is om de Brexit nog te stoppen. Ondanks dit bleef Jetten positief. Hij zal klaarstaan wanneer de Britten terugkrabbelen. ‘Wij willen jullie terug’, luidde zijn boodschap.

Uittreding is complex

Jetten stelt dat er geen simpele exit of scheiding mogelijk is van de Europese Unie, met zijn tienduizenden wetten en regels die ook in het Britse recht zijn opgenomen. Volgens hem miskennen de aanhangers van de Brexit dat het Verenigd Koninkrijk alleen met grote schade kan worden gescheiden van de Europese Unie. Verder meent hij dat het Brexit-referendum nooit voorgelegd had mogen worden aan de Britse bevolking, omdat burgers de consequenties niet helder voor ogen hadden. Volgens Jetten ging het hier mis: het referendum was niet democratisch. Niemand, behalve experts, wist waar zij voor stemden en dit levert een bespotting van de democratie op, aldus Jetten.

D66 werkt op dit moment aan een voorstel om de Grondwet op dit punt te veranderen. Door de zware herzieningsprocedure die komt kijken bij een wijziging van de Grondwet, zal het EU-lidmaatschap niet snel in het gedrang komen, zoals in het Verenigd Koninkrijk wel gebeurde.