Regeringspartijen nemen maatregelen tegen loonkloof tussen mannen en vrouwen

De bewijslast voor oneerlijke beloning tussen mannen en vrouwen moet volgens regeringspartijen PvdA, GroenLinks, 50Plus en SP worden omgedraaid. Nu ligt deze bewijslast nog bij de vrouw. Derhalve hebben bovenstaande partijen een wetsvoorstel ingediend waarin wordt geregeld dat bedrijven met minimaal vijftig werknemers moeten bewijzen dat ze hun mannelijk en vrouwelijk personeel voor hetzelfde werk gelijk betalen.

Door Bo Geurts

Volgens het wetsvoorstel moeten bedrijven geanonimiseerde brutolonen per functie aanleveren bij een onafhankelijke instantie. Wanneer vaststaat dat een bedrijf gelijk betaald voor gelijk werk, dan krijgt het betreffende bedrijf een certificaat.

Naast de omgedraaide bewijslast, is er in het wetsvoorstel ook opgenomen dat werknemers te allen tijde inzagerecht in de salarissen van collega’s in vergelijkbare functies moeten krijgen. Initiatiefnemer Lilianne Ploumen van de PvdA geeft aan dat hiermee de privacy van medewerkers niet in het geding komt, omdat het wetsvoorstel is gericht op bedrijven met minimaal vijftig medewerkers en in die situatie de beloning niet snel herleidbaar is tot specifieke collega’s.

Aanleiding voor bovenstaande maatregelen is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Gelijke arbeidsrechtelijke kansen voor mannen én voor vrouwen staat derhalve voorop in het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is vooral bedoeld om de wet beter te kunnen handhaven. Vandaar de omdraaiing van de bewijslast.

Een progressief wetsvoorstel dus, waarbij wel zorg dient te worden gedragen voor de privacy van medewerkers. Er zal dus moeten worden afgewacht of de Afdeling Advisering van de Raad van State grote kritiek omtrent het wetsvoorstel zal leveren.