Regeringspartijen dringen aan op inburgeringsplicht Turkse nieuwkomer

Het kabinet laat de wens van de Tweede Kamer onderzoeken om Turken die naar Nederland komen, te verplichten om in te burgeren. Ondanks dat het juridisch ingewikkeld is, dringen onder meer regeringspartijen D66 en CDA aan op de inburgeringsplicht. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees is hoopvol. 

Door Rose-Marie Mühren

De afgelopen jaren hebben steeds meer Turken een asielvergunning gekregen in Nederland, zo laat Koolmees weten. De Tweede Kamer wil dat nieuwkomers de taal leren spreken en mee kunnen doen in de samenleving.

Den Haag wil al langer dat Turken, net als nieuwkomers uit andere landen buiten de EU, een inburgeringsexamen doen. Het is nu nog in strijd met een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije uit de jaren zestig om een inburgeringscursus voor Turken te verplichten. Dit kan volgens regeringspartijen D66 en CDA echter worden omzeild, waardoor dit geen probleem meer hoeft te zijn. Schending van het verdrag is namelijk mogelijk ‘door een dwingende reden van algemeen belang.’

Het wordt de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat migranten zo snel mogelijk inburgeren, meldt Koolmees. Op dit moment moeten nieuwkomers nog bijna alles zelf regelen. Gemeenten die het goed doen, krijgen een financiële beloning. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is echter nog niet overtuigd en heeft veel vragen over het prijskaartje dat aan de nieuwe taken hangt. Minister Koolmees zal in overleg gaan met de VNG. Het is de bedoeling dat de inburgeringsplicht voor Turken ingevoerd wordt samen met de nieuwe manier van inburgering voor alle nieuwkomers vanaf 2021.

Ook VluchtelingenWerk Nederland is sceptisch over de vrijheid die Koolmees geeft aan gemeenten bij de wijze waarop zij het inburgeringsbeleid gaan uitvoeren. Het gevaar bestaat dat er grote kwaliteitsverschillen ontstaan tussen gemeenten, en de kans op een succesvolle integratie van nieuwkomers dus afhangt van hun woonplaats die zij vaak zelf niet kiezen, aldus VluchtelingenWerk Nederland.