Regeling voor deelgezag opvoeders en draagmoederschap

Een nieuw wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming is via internet in consultatie gegaan. Het voorstel ziet op een regeling voor deelgezag voor personen die een belangrijke rol spelen in de opvoeding van een kind. Ook ligt er een nieuw wetsvoorstel dat ziet op draagmoederschap.

Door Bibi Santpoort

Er zijn nieuwe wetsvoorstellen in consultatie gegaan via internet. Het kabinet komt met een regeling die ziet op het deelgezag van opvoeders en een regeling over draagmoederschap.

Deelgezag

Omdat steeds meer kinderen worden opgevoed in verschillende soorten gezinsvormen, moet er volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming een regeling komen die ziet op deelgezag. De regeling voorziet erin dat personen die een belangrijke rol spelen in de opvoeding van een kind, zoals een stiefouder of ander familielid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen om mee te beslissen. Nu is het voor buitenstaanders niet altijd duidelijk wat de rol is van opvoeders. Het ligt niet altijd voor de hand wie voor een kind zorgt of wie de belangrijke beslissingen voor een kind mag nemen. Door deelgezag in te voeren, kunnen ouders samen met maximaal twee andere naar buiten toe herkenbare personen de dagelijkse beslissingen nemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld beslissingen over bedtijden of sportactiviteiten. Over grotere belangrijke beslissingen, zoals een inschrijving op school, moeten opvoeders met deelgezag op de hoogte worden gesteld en mogen zij adviseren. Ook krijgen opvoeders met deelgezag recht op informatie van leraren op school. De uiteindelijke beslissing over belangrijke kwesties blijft echter wel bij de ouders.

Draagmoederschap

De regeling over draagmoederschap moet mensen de mogelijkheid geven om ouders van een kind te worden wanneer zij dit wensen. Op dit moment is er nog geen regeling voor draagmoederschap. Hierdoor is er geen zekerheid over wie uiteindelijk de ouders van het kind zijn of bijvoorbeeld welke nationaliteit het kind heeft. Hiernaast is er het probleem dat wensouders nu vaker uitwijken naar het buitenland, waar zij te maken krijgen met misstanden. Ook kunnen wensouders zich nu makkelijk terugtrekken wanneer zij het kind niet meer willen, waardoor de draagmoeder achterblijft met een kind dat zij niet voor zichzelf wenste.

Met de nieuwe regeling zijn de wensouders vanaf de geboorte van het kind de wettelijke ouders. Vooraf wordt door de rechter beoordeeld of aan alle voorwaarden voor een draagmoederschap is voldaan. Voordat een verzoek bij de rechter kan worden ingewilligd, moeten de wensouders voorlichting en counseling volgen zodat zij vooraf weten waar zij aan beginnen.

Verder komt er een ‘draagmoederschapsbank’ die als centrale instantie zal dienen waar wensouders en draagmoeders terecht kunnen. Tot slot komt er een loket waar kinderen later, of zij nu geadopteerd, geboren uit een draagmoeder of verwerkt met donorzaad zijn, hun identiteit en oorsprong kunnen achterhalen.