Regelgeving kleine festivals moet eenvoudiger

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 89.000 evenementen georganiseerd. Hiervan worden er zo’n vierduizend bestempeld als groot evenement. De regelgeving voor grote en kleine evenementen is echter gelijk. Organisatoren van kleine evenementen moeten daardoor aan (te) veel verplichtingen voldoen. Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, vindt dat de eisen voor het organiseren van een festival duidelijker en reëler moeten zijn.

Door Liza Ovsyanko

De huidige regels zijn vooral gericht op grote festivals, terwijl deze slechts voor een klein deel van het totaal uitmaken. Actal onderzocht de regeldruk rondom festivals en evenementen. Zij hebben een sectorscan uitgevoerd waaruit blijk dat “het allemaal veel simpeler, sneller en slimmer kan” aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter.

Onnodig ingewikkeld
Organisatoren van kleine evenementen en festivals, denk hierbij aan Koningsdag of 5 mei, hebben vaak te maken met ingewikkelde administratieve procedures en onduidelijke eisen, die soms overbodig zijn. Eigenaren van foodtrucks moeten bijvoorbeeld voor elk evenement waaraan ze deelnemen een nieuwe vergunning aanvragen, terwijl een doorlopende vergunning ook mogelijk zou zijn.

Actal adviseert dat bij het maken van nieuwe regels voor festivals en evenementen de kleine evenementen voorop moeten komen te staan. Door een ’think small first’ principe wordt er meer eenvoud aangebracht in de regelgeving. Als de regels worden afgestemd op kleinere festivals en evenementen kunnen niet-proportionele eisen worden voorkomen.

Advies Actal
Regels voor evenementen verschillen per gemeente. Organisatoren van festivals en evenementen zijn daardoor veel tijd en energie kwijt aan het afstemmen van bepaalde zaken met gemeenten. Volgens Actal zouden gemeenten er goed aan doen om te werken met een accountmanager of een evenementenbureau als er veel evenementen en festivals plaatsvinden.

Actal heeft een advies geschreven die gericht is aan de minister van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.