Recordvergoeding voor creatief directeur Talpa

Talpa Media is op 14 maart veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding na een onterecht ontslag van creatief directeur Patrick Scholtze. De rechtbank oordeelde dat Scholtze recht had op een vergoeding van maar liefst 1.026.450 euro. Met dit verdict vestigt Rechtbank Midden-Nederland een nieuw record. Nog nooit was een billijke vergoeding zo hoog.

Door Winand Kuiper

Scholtze is sinds 2011 werkzaam als creatief directeur bij Talpa, maar in 2017 ging het mis. De Mol was van mening dat Scholtze zijn prestaties “slappe hap” waren. Talpa besloot daarop geen bonussen meer uit te keren aan Scholtze, ondanks dat Talpa dit verplicht was op grond van het contract tussen het mediabedrijf en Scholtze. Enkele maanden later besloot Talpa dat het definitief klaar was voor de creatief directeur. Omdat partijen het niet eens konden worden over de uitkering van verschillende bonussen stapte Scholtze eerder al een keer naar de rechter.

In die eerdere uitspraak oordeelde de rechter dat Talpa de creatief directeur een verbetertraject moest aanbieden. Daarnaast mocht Talpa de directeur niet onder druk zetten met het uitkeren van de bonussen in termijnen.

Uitspraak maart 2019

Halverwege maart heeft rechtbank Midden-Nederland het laatste oordeel geveld in de vete tussen De Mol en Scholtze. Saillant detail is dat het juist Talpa was die het verzoek deed om het arbeidscontract te ontbinden. Op dit verzoek heeft de rechter gereageerd door te bepalen dat er, vanwege het langslepende conflict, sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter is van oordeel dat Talpa ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en Scholtze de kans heeft ontnomen om zich te kunnen rehabiliteren. Overigens werd Scholtze niet helemaal vrijgepleit door de rechtbank. Ook Scholtze heeft zijn aandeel in de verstoorde arbeidsverhouding. De rechtbank heeft daarom Scholtze een schadevergoeding toegekend van 1.026.450 miljoen euro, in plaats van de gevorderde twee miljoen.

De gehele beschikking vind je hier.

Nefalit/Karamus

De rechtbank heeft de uitspraak gestoeld op de regel van Nefalit/Karamus. Deze regel is door de Hoge Raad ontwikkeld in het kader van de zorgverplichting die de werkgever heeft op grond van artikel 7:658 BW, ook wel bekend als de proportionele aansprakelijkheid. Een uitgebreide behandeling van Nefalit/Karamus is hier te vinden.