Reclameborden op NS-stations op wit door nalaten Europese aanbesteding

Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde dat alle reclameborden op de NS-stations op wit moeten en dat de NS een schadevergoeding moet betalen. De Franse reclamebordenuitbater JCDecaux sleepte de NS voor de rechter omdat deze zijns inziens haar plicht tot Europese aanbesteding heeft verzuimd.

Door Bibi Santpoort

De Franse reclamebordenuitbater JCDecaux sleepte de NS voor de rechter omdat deze zou hebben nagelaten om in 2011 de opdracht voor de reclameborden openbaar te hebben aanbesteed. De NS sloot, in plaats van de opdracht aan te besteden, een contract af met Exterion Media en Ngage Media, andere reclamebordenuitbaters.

Het Gerechtshof Arnhem oordeelde dat de contracten die de NS sloot moeten worden opgezegd. Ook moet de opdracht alsnog worden aanbesteed conform de Europese regelgeving. Tot dan blijven 5.000 reclameborden op ruim 300 stations in Nederland op wit staan. De NS loopt hierdoor de inkomsten die zij verkrijgt door de reclame mis.

Ook oordeelde de rechter dat de NS een schadevergoeding moet betalen aan JCDecaux. Het bedrag hiervan is nog niet vastgesteld, omdat het Franse bedrijf nog geen schadeclaim heeft ingediend bij de NS. Het is nog niet duidelijk of de NS in hoger beroep zal gaan, dit moet zij beslissen voor 2 januari 2020.

Europese aanbesteding

Overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger dan de drempelwaarden gesteld door de Europese Unie moeten Europees worden aanbesteed volgens Europese richtlijnen. Hierdoor worden internationale opdrachten bevorderd en dit komt ten goede aan de interne markt binnen de EU. De Europese Unie stelt elke twee jaar de drempelwaarden vast op basis van een verdrag (Government Procurement Agreement (GPA)).