Reclame Specsavers met Wibi Soerjadi verboden vanwege misleiding

Een reclame met pianist Wibi Soerjadi moet permanent van de buis. De rechter oordeelt dat de reclamecampagne ‘De Waarheid’ van Specsavers misleidende uitlatingen heeft. Concurrenten van Specsavers wisten succesvol een dwangsom van 25.000 euro per dag te eisen in een kort geding.

Door Caspar Bottemanne

De reclamecampagne genaamd ‘De Waarheid’ zorgde bij organisatie Kwaliteitsaudiciëns voor enige verbazing. Kwaliteitsaudiciëns is een groep van enkele audiciëns die in Nederland actief zijn. Als eiser samen met wat andere bedrijven stonden zij tegenover het moederbedrijf van Specsavers. In de reclames werd de kwaliteit van Specsavers als audiciën scherp afgezet tegen concurrenten. Zo werd beweert dat concurrenten van Specsavers hoortoestellen aanprijzen die buiten de verzekering vallen zodat klanten veel extra moeten betalen. Ook stelt Specsavers dat zij hoortoestellen altijd gratis kunnen aanbieden.

Eisers stellen dat Specsavers in zijn reclame uitlatingen doet die aan te merken zijn als misleidende reclame. Misleidende reclame maken is onrechtmatig en kan tot een veroordeling leiden, zo vroegen eisers in deze zaak om de reclame uitzendingen te verbieden. Wat misleidende reclame is omschreef de rechter als volgt:

‘Op niet-objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen en/of diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt. Vergelijkende reclame is evenmin toegestaan als daarbij de goede naam van de ander wordt geschaad of als de reclame kleinerende uitlatingen bevat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent.’

Oordeel

De rechter is het voor een groot deel met de eisers eens. Er is inderdaad sprake van misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken. Zo stelt de rechter dat de uitspraak in de reclame dat ‘alle innovatie hoortoestellen worden vergoed’ niet waar is. Er is bij de verschillende audiciëns vaak maar een beperkt assortiment dat volledig voor vergoeding in aanmerking komt. De rechter onderstreept ook de misleidende uitlating dat alle hoortoestellen bij Specsavers gratis worden aangeboden. Middels het eigenrisicosysteem dienen klanten toch vaak een bedrag te betalen. De uitlating dat alle hoortoestellen gratis zijn, kan misleidend zijn voor de groep klanten die nog een bedrag eigen risico moeten opmaken van hun zorgverzekeraar.
In de reclame stelde Specsavers stelde dat voor bepaalde innovatie hoortoestellen eerder vergoeding werd gegeven dan bij andere audiciëns. Opvallend genoeg oordeelde de rechter dat deze opmerking wel juist was. In de stukken kon worden gelezen dat Specsavers inderdaad voor sommige toestellen eerder vergoeding kon aanbieden, dan bij de concurrentie.

Al met al valt het oordeel van de rechter toch richting de kant van de eisers. De reclame van Specsavers mag niet meer uitgezonden worden. Gebeurt dit toch, dan volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag. Dit kan oplopen tot 500.000 euro.