Rechtszaak beginnen wordt goedkoper

Een rechtszaak beginnen zal in de toekomst minder kosten dan nu. De griffierechten gaan omlaag, waardoor het in veel gevallen goedkoper wordt om een rechtszaak te beginnen. Met de nieuwe maatregel moet de drempel voor particulieren en kleinere bedrijven lager worden om naar de rechter te stappen. Nu is het vaak zo dat het verschil tussen de griffierechten en de eigenlijke vordering minimaal is.

Door Bibi Santpoort

Minister Sander Dekker van rechtsbescherming wil door aanpassingen van de kosten van griffierechten de stap om naar de rechter te gaan kleiner maken. Veel ondernemers, vooral van midden- en kleinbedrijf hebben bezwaar getoond tegen de hoge griffiekosten. Deze komen vaak zo dicht in de buurt van de hoogte van de vordering dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om naar de rechter te gaan. “In een rechtsstaat is de toegang van burgers en bedrijven tot de rechter essentieel. Vooral kleinere bedrijven stappen niet naar de rechter en laten hun onbetaalde rekeningen liggen, omdat het verschil tussen griffierecht en vordering zo klein is”, aldus Dekker.

De aanpassing heeft dus vooral voor particulieren en kleinere bedrijven effect. Voor particulieren gaat het om 204 in plaats van 231 euro bij vorderingen van vijfhonderd tot 1500 euro. Voor bedrijven zakken alle tarieven voor claims tussen de vijfhonderd en vijfduizend euro. Op dit moment betalen bedrijven voor een vordering van net boven de vijfhonderd euro 486 euro aan griffierechten, dit verschil is minimaal en derhalve een grote drempel. Straks worden deze griffierechten dan ook verlaagt naar 306 euro. Echter worden de vorderingen boven de 5000 euro worden wel duurder.

Griffierechten

In civiele zaken bij de rechtbank, onder andere handelszaken, kort geding zaken en insolventiezaken betaalt men griffierechten. Zowel de eisende als de verdedigende partij is hieraan gehouden. Bij het bepalen van de hoogte van het griffierecht speelt onder andere de hoogte van de vordering een rol. Een vordering kan bepaalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een geldvordering, maar ook onbepaalbaar zoals de aanvraag van een verbod, hier zijn vaste tarieven voor.