Rechters en officieren moeten financiële belangen melden

Het kabinet stelt een wijziging voor van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren om de financiële integriteit van rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie) nog beter te waarborgen. Rechters en officieren van justitie zouden als gevolg van deze wijziging hun bepaalde financiële belangen moeten melden indien zij door hun werk kennis hebben van financieel gevoelige informatie.

Door Gracièla van Duinkerken

Rechters en officieren hebben soms door de zaken die ze behandelen inzage in financieel zeer gevoelige informatie. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die van invloed kan zijn op aandelenkoersen of waarmee ze hun voordeel kunnen doen. En dit is een situatie waar het kabinet vanaf wil.

Voor rechterlijke ambtenaren die door hun werk beschikken over kennis van financieel gevoelige informatie geldt na wijziging van de wet de plicht tot het intern melden van bezit van en handelen in bepaalde financiële belangen. Het gaat niet om een algemene meldplicht, maar om een meldplicht voor specifiek aangewezen rechters en officieren van justitie. Volgens Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wordt hiermee beoogd het risico van financiële belangenverstrengeling en het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie tegen te gaan.

Verder kan de rechterlijke ambtenaren ook worden verboden om bepaalde financiële belangen te hebben. De meldplicht en verboden strekken zich ook uit tot naasten van deze rechterlijke ambtenaren of zij die zakelijk aan hen zijn verbonden. In de praktijk wordt dit ook wel de insidersregeling genoemd.

De insidersregeling bestaat momenteel al voor rijksambtenaren, politieambtenaren en militaire ambtenaren. Deze bestaande integriteitsregeling wordt met de voorgestelde wijziging van het besluit dus uitgebreid en doorgetrokken naar de rechterlijke ambtenaren. Over het voorstel tot wijziging is een internetconsultatie gestart die tot 23 juli 2019 duurt.