Rechter oordeelt dat tumor is ontstaan door mobiel. Doorbraak?

Een rechter in Italië oordeelt dat door het gebruik van een mobiele telefoon een tumor is ontstaan. Al lange tijd worden er vragen gesteld of een mobiele telefoon schadelijk kan zijn. Is er door deze uitspraak sprake van een doorbraak of gaat het hier om een uitzondering? Meer daarover lees je hieronder. 

Door Julia Verschoor

Werknemer Roberto Romeo (57 jaar) stelt dat de goedaardige hersentumor is ontstaan vanwege verplicht veelvoudig telefoongebruik tijdens zijn werkzaamheden. Romeo zou van zijn werkgever vijftien jaar lang drie tot vier uur per werkdag zowel op werk, thuis als in de auto moeten telefoneren met zijn mobieltje. Hierdoor is Romeo zijn gehoororgaan beschadigd en is hij doof aan zijn rechteroor. De Italiaans rechter oordeelt daarom dat Romeo arbeidsongeschikt is en veroordeelt de werkgever tot betaling van € 500,- per maand.

De advocaten van Romeo geven aan dat ‘for the first time in the world, a court has recognised a causal link between inappropriate use of a mobile phone and a brain tumour’. 

De meeste medische onderzoeken concluderen echter dat de straling van een mobiele telefoon geen effect heeft op je gezondheid. Hoe kan het dan dat de Italiaanse rechter wel causaal verband aanneemt?

Volgens het Environmental Health Trust verstoren digitale signalen van mobiele telefoons het DNA en je hersenen, veroorzaakt het kanker en vermindert het zelfs de kwaliteit van vruchtbaarheid. In een uitzending van Zembla uit 2012 kreeg dit onderwerp al veel aandacht, met name de risico’s voor kinderen. Zij lopen meer risico, omdat de straling dieper het brein zou binnendringen dan bij volwassenen het geval is. In Frankrijk en Oostenrijk hebben ze om bovengenoemde reden mobiel telefoneren op school verboden. Het Environmental Healt Trust is niet de enige die onderzoek heeft gedaan.

Groot onderzoek toont schadelijke effecten aan

Een recent groot onderzoek gedaan door het National Toxicology Program laat zien dat er wel degelijk een causaal verband zou zijn tussen de ontwikkeling van een tumor en blootstelling aan stralingen van een mobiele telefoon. Het National Toxicology Program is een samenwerkingsverband van drie Amerikaanse onderzoeksinstituten en wordt gecoördineerd door het Ministerie van Volksgezondheid van de Verenigde Staten.

In het onderzoek is pakweg 25 miljoen dollar geïnvesteerd en de onderzoekers stellen daarom dat het onderzoek het meest zorgvuldige op dit terrein is. Er werd gebruik gemaakt van ratten die twee jaar lang negen uur per dag werden blootgesteld aan mobiele straling. Naarmate de straling sterker was, werden er meer zeldzame vormen van hersenen- en hartkanker ontwikkeld. Natuurlijk is de toegepaste blootstelling aan de straling velen malen hoger dan een gemiddeld mens per dag ondervindt, maar op dit moment is dit het sterkste bewijs dat straling van een mobiele telefoon een verband heeft met ontwikkeling van kanker.

Wordt het tijd om offline te gaan?

De vraag is in hoeverre je conclusies kan trekken uit een enkel onderzoek. De mate van waarschijnlijkheid wordt echter wel steeds groter. Over de gevolgen op lange termijn is nu nog erg weinig bekend, aangezien mobiele telefoons nog niet lang genoeg worden gebruikt om dit vast te stellen. Daarnaast verandert de technologie vaak én snel. Er worden wel steeds meer onderzoeken gedaan. De tijd zal het uitwijzen.

Mocht je zelf blootstelling aan de signalen van mobiele telefoons willen beperken, bekijk dan de lijst met tips van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden via deze link.