Rechter: man die gewapende overvaller doodreed blijft onbestraft

De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft een Arnhemse man die in 2017 een gewapende overvaller doodreed, ontslagen van alle rechtsvervolging. Zodoende heeft de rechtbank de eis van de officier van justitie gevolgd.

Door Sophie Karatzas

Op 30 maart 2017 werd de Arnhemse verdachte het slachtoffer van een overval in zijn woning. De man had op Marktplaats een horloge te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met de overvaller, die zich voordeed als koper. De overvaller was gewapend en loste meerdere schoten in en rondom de woning. De verdachte en zijn partner, die zich bij aanvang van de overval in de woning bevonden, zijn de woning ontvlucht en in een lege bestelbus van een maaltijdbezorger gestapt, die reeds was weggevlucht na het horen van geschreeuw.

Toen de overvaller voor de bestelbus ging staan en wederom meerdere schoten loste, ditmaal richting het voertuig waar de verdachte en diens partner inzaten, heeft de verdachte de overvaller aangereden en is hij vervolgens over hem heen gereden. Hierdoor is de overvaller overleden.

Standpunt Openbaar Ministerie

Ten aanzien van zowel de eerste als de tweede aanrijding heeft het Openbaar Ministerie (OM) ontslag van alle rechtsvervolging gevorderd. De verdachte kon zich namelijk beroepen op noodweer(exces). Hoewel de Arnhemmer ten tijde van de tweede aanrijding is doorgeslagen in zijn verdediging, was zijn doorslaan het onmiddellijke gevolg van de grote angst en paniek die de overvaller bij de man had veroorzaakt. “Van de man kon in deze situatie niet redelijkerwijs worden verwacht dat hij tot helder nadenken in staat was én kon beseffen dat het gevaar was geweken”, aldus de officier van justitie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag, maar volgt het standpunt van het OM ten aanzien van de strafbaarheid van de verdachte. Ook volgens de rechtbank kan de Arnhemmer namelijk een succesvol beroep doen op noodweer voor de eerste aanrijding en noodweerexces voor de tweede aanrijding. De verdachte is derhalve ontslagen van alle rechtsvervolging en een strafoplegging blijft achterwege.

Blijkens haar beoordeling heeft de rechtbank waarde gehecht aan het feit dat het gehele scenario zich heeft afgespeeld in een tijdbestek van slechts twee minuten. “Door deze dreiging begrijpt de rechtbank dat de emoties zeer heftig en intens zijn geweest dat de man hierdoor niet redelijk kon nadenken. Zij komt tot de conclusie dat de man door de angst en paniek in een toestand is gekomen waarin hij geen controle meer had over zijn denken, gevoelens en keuzes”, meldt De Rechtspraak.