Rechter beslist: akkoord gaan met ontslag via appje of mail is geldig

De rechter heeft besloten dat men voortaan ook akkoord kan gaan met zijn ontslag via mail of WhatsApp. Dit is besloten in een zaak die supermarktketen Lidl heeft aangespannen tegen een assistent-manager. 

De zaak

De assistent-manager wekte sinds juni 2021 bij de supermarktketen en voerde zijn werkzaamheden niet optimaal uit. De oud-werknemer had een jaarcontract, maar in maart 2022 bood de supermarktketen hem een vaststellingsovereenkomst aan waarin stond dat hij met wederzijds goedvinden per 1 mei kon stoppen. De oud-werknemer reageerde hier kort op per mail door ‘akkoord’ terug te sturen. Hierna gaf de oud-werknemer nog aan via Whatsapp aan zijn werkgever de overeenkomst nog ondertekend per mail te verzenden. Echter, de werkgever heeft het ondertekende overeenkomst niet ontvangen. Na veelvuldig contact via WhatsApp over de verzending van de overeenkomst verklaarde de oud-werknemer op 25 mei toch niet akkoord te gaan met het ontslag.

De oud- werknemer stapte naar de rechter omdat geen loon meer ontving vanaf 1 mei. De rechter oordeelde dat voor een geldige beëindiging van de het contract niet per se een ondertekende vaststellingsovereenkomst nodig is. Een mailtje of telefonisch bericht is ook al voldoende. Uit de digitale communicatie blijkt dat de oud-werknemer akkoord ging met de overeenkomst. De man had een bedenktijd van 14 dagen maar deze liep af eind maart. Uiteindelijk is de man dus terecht niet doorbetaald na 1 mei en moet hij opdraaien voor de proceskosten.

Beëindiging dienstverband

Er zijn verschillende manieren om een dienstverband te beëindigen. In de bovenstaande zaak gaat het om beëindiging ‘met wederzijds goedvinden’, te vinden in artikel 7:670b BW. Via deze weg geven beide partijen aan het eens te zijn met het ontbinden van het contract. Beide partijen zijn het dan ook eens over de financiële afhandeling. Indien het jaarcontract van de  oud-werknemer zou zijn verlopen is er – wanneer de overeenkomst niet wordt verlengd – sprake van ‘ontslag van rechtswege’, te vinden in artikel 7: 667 BW.