Rechtenstudenten als buurtbemiddelaars

In elke woonwijk kan men weleens last hebben van een burenruzie. Vaak proberen inwoners er samen uit te komen. Wanneer dit echter niet lukt, kan er buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bieden meer dan 60% van de Nederlandse gemeenten buurtbemiddeling aan. De gemeente Maastricht heeft een nieuwe twist aan buurtbemiddeling geven: de gemeente zet rechtenstudenten in als buurtbemiddelaars.

Door Liza Ovsyanko

Maastricht is een jonge studentenstad waar studenten wonen in studentenhuizen tussen de Maastrichtenaren. Door de verschillende levensritmes van de studenten en de oorspronkelijke bewoners kunnen conflicten ontstaan over het gedrag van de studenten. De jongerenbuurtbemiddelaars (JBB’ers) worden ingezet om in een vroeg stadium problemen op de lossen. Zij hebben een training gehad die erkend is door het CCV over verschillende gesprekstechnieken en hebben geleerd om neutraal te luisteren, zonder een oordeel te vellen.

Buurtbemiddeling valt onder het project Student & Stad, een initiatief van de Universiteit en gemeente Maastricht. Het doel van dit project is om de kloof tussen de Maastrichtenaren en de studenten te verkleinen. De JBB’ers hebben afgelopen jaar geholpen bij het bijeenbrengen van reguliere bewoners en de studenten van de Hotel Management School in Limmel. Door middel van voorlichtingsavonden en gesprekken zijn er afspraken gemaakt om goed met elkaar om te gaan.

In de maanden na de start van het project gaan de JBB’ers aan de slag om diverse studentenhuizen in gesprek te laten gaan met de buren. Door middel van deze gesprekken kunnen partijen zelf tot een oplossing komen en de woonsituatie verbeteren.