Rechtbank: weigering evenementenvergunning Oranje Koningsdag terecht

De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de gemeente Alkmaar het recht had om een evenementenvergunning voor ‘Oranje Koningsdag’ 2022 te weigeren. Dit omdat het in de vergunningsaanvraag niet voldoende duidelijk was hoe de openbare orde en veiligheid zou worden gehandhaafd. 

Het Alkmaarse evenementenbedrijf Eventoz diende een vergunningaanvraag in zodat Oranje Koningsdag gehouden zou kunnen worden bij het AFAS station. Twee weken voor Koningsdag weigerde de gemeente Alkmaar de vergunning te verlenen. De gemeente stelde dat onder andere het mobiliteitsplan, medisch plan en het beveiligingsplan niet voldoende waren uitgewerkt. De veiligheid kon hierdoor niet worden gegarandeerd. Eventoz spande hierpo een zaak aan en houdt de gemeente verantwoordelijk voor een schadepost van 975.000 euro.

Volgens de rechtbank mocht de gemeente de vergunning weigeren omdat het niet voldoende duidelijk was hoe de openbare orde en veiligheid zouden worden gehandhaafd. Dat Eventoz al vaker het evenement had georganiseerd, is geen reden voor de gemeente om toch een vergunning te moeten verlenen.

Evenementenvergunning

Meestal staat in de APV van een gemeente hoe en wanneer een aanvraag voor een vergunning moet worden aangevraagd. Vaak is bij het houden van evenement een vergunning van de burgemeester vereist. Hierbij is het niet relevant of een evenement op gemeentegrond of op eigen grond plaatsvindt. Bij de aanvraag moet voldoende worden duidelijk gemaakt hoe de openbare orde en veiligheid worden gehandhaafd.