Rechtbank Rotterdam verlangt advies van EU-hof over meetmethode ‘sjoemelsigaret’

Nederlandse sigaretten voldoen volgens officiële metingen aan de norm die in de Europese Unie geldt. In werkelijkheid blijken rokers echter een veel hogere dosis schadelijke stoffen te inhaleren dan op hun sigarettenpakjes vermeld staat. De rechtbank in Rotterdam vraagt daarom aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of er een alternatieve meetmethode moet komen.

Door Rose-Marie Mühren

De aanleiding voor de rechtbank om naar het Hof van Justitie te stappen, is een zaak die aanhangig is gemaakt door twee longartsen en hun stichting Rookpreventie Jeugd. Vijftien andere gezondheidsorganisaties en de stad Amsterdam voegden zich bij deze zaak. Ze willen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) normen voor giftige stoffen in tabak beter handhaaft. De NVWA wees dit verzoek in 2018 af, omdat de tabaksindustrie de meetmethode gebruikt die in de EU geldt.

De metingen van gevaarlijke stoffen in tabak worden al jarenlang beïnvloed. Tabaksfabrikanten maken kleine gaatjes in de filterhuls van sigaretten, waardoor bij metingen extra lucht wordt aangezogen. De sigaretten voldoen daardoor precies aan de EU-norm. Veel rokers drukken de luchtgaatjes echter dicht met hun vingers. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van mening dat er een realistischer beeld ontstaat wanneer de ventilatiegaatjes worden afgeplakt. Wanneer er op deze manier wordt gemeten, blijkt dat de rook van vrijwel alle sigaretten veel meer nicotine, koolmonoxide en teer bevat dan wettelijk is toegestaan. Een hoogleraar toxicologie schat dat er in Nederland 5.000 rokers extra per jaar sterven, doordat een sigaret veel meer schadelijke stoffen bevat dan mag volgens EU-regels.

De rechtbank in Rotterdam wil van het Europese Hof van Justitie weten of er in Nederland een alternatieve meetmethode kan worden ingevoerd, die aan rokers duidelijker maakt hoeveel teer en koolmonoxide ze echt binnenkrijgen. De rechtbank vraag ook of een lidstaat bevoegd is om, in afwachting van een alternatieve meetmethode, tijdelijk de verkoop van sigaretten te verbieden ‘met het oog op de bescherming van de volksgezondheid.’