Raad van State oordeelt: ‘pastafarisme’ is geen godsdienst

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft bepaald dat het ‘pastafarisme’, een stroming die uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, geen godsdienst is.

Door Rose-Marie Mühren

Dit heeft als gevolg dat het dragen van een vergiet als hoofddeksel door de aanhangers van het pastafarisme geen godsdienstige uiting is. Er zal dus op grond van de vrijheid van godsdienst geen uitzondering hoeven te worden gemaakt op de regel dat voor reisdocumenten pasfoto’s met een onbedekt hoofd nodig zijn.

Vergiet als hoofddeksel

De zaak was aangespannen door Mienke de Wilde, een Nijmeegse rechtenstudente en ‘pastafari’. De Wilde had een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd met pasfoto’s waarop zij een vergiet droeg. Het vergiet is volgens haar namelijk een heilig symbool binnen het pastafarisme. De burgemeester van Nijmegen weigerde de documenten echter te verstrekken omdat de foto’s niet voldeden aan de wettelijke vereisten: het hoofd van De Wilde was op de foto’s bedekt.

Geen reden voor afwijking

Het is mogelijk om van de algemene regel af te wijken en een officieel document aan te vragen met een pasfoto waarop het hoofd bedekt is. De aanvrager moet dan wel hebben aangetoond dat er godsdienstige redenen bestaan die zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd. In deze zaak oordeelde de AbRvS dat hier geen sprake van was.

Satirische karakter overheerst

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt criteria aan een samenstel van opvattingen, willen die opvattingen als een godsdienst kunnen worden aangemerkt. De opvattingen moeten voldoen aan de criteria van ‘overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang’. Volgens de AbRvS overheerst het satirische element van het pastafarisme zozeer dat deze stroming niet voldoet aan de bovengenoemde criteria. In het bijzonder ontbreekt het aan de vereisten ernst en samenhang. Het pastafarisme kan daarom niet als godsdienst worden aangemerkt.

De Wilde heeft laten weten dat zij het niet eens is met de uitspraak van de AbRvS en naar het Europees Hof stapt. Wordt vervolgd dus.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de AbRvS.

Lees ook: Geen hoofddeksel op pasfoto voor aartsbisschop Kerk van het Vliegende Spaghettimonster en Rechtenstudent mag niet met vergiet op rijbewijs.