Raad van State brengt advies uit over wetsvoorstel wijziging Transgenderwet

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies gegeven over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt, wil de Afdeling advisering dat rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen.

Door Bo Geurts

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

  1.  het schrappen van de deskundigenverklaring: momenteel moet er voor het veranderen van het geslacht een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog aanwezig zijn. Hiermee wordt de wilsbekwaamheid en de duurzaamheid van de wens om het geslacht te wijzigen vastgesteld. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat deskundigen niet kunnen garanderen dat de wens duurzaam is. Vandaar dat de wens bestaat de deskundigenverklaring te schrappen en aan de betrokkene de mogelijkheid te bieden schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te laten weten dat hij zijn geslachtsregistratie wil wijzigen; en
  2.  het laten vervallen van de leeftijdsgrens van zestien jaar: door het vervallen hiervan moet het voor kinderen onder de zestien jaar mogelijk worden om, via de kinderrechter, de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te veranderen.

Opmerkingen

Bij de eerste wijziging vraagt de Afdeling advisering zich af of de wilsbekwaamheid van de betrokkene en de duurzaamheid van de wens om het geslacht te wijzigen, kunnen worden vastgesteld. Deskundigen kunnen dan wel geen garanties geven, maar dit betekent niet dat zij niet kunnen vaststellen of mensen begrijpen wat hen wordt verteld over de gevolgen van hun keuzes en of er redenen zijn om te twijfelen aan hun overtuiging. De Afdeling adviseert om hier in de toelichting van het wetsvoorstel meer aandacht aan te besteden.

Ook blijkt uit de toelichting niet voldoende waarom het loslaten van de leeftijdsgrens noodzakelijk en verantwoord is. Het wijzigen van de geslachtsregistratie heeft immers grote gevolgen voor het kind. Deskundigen van transgenderklinieken willen daarom de wettelijke minimumleeftijd van zestien jaar behouden.

Het is afwachten wat de minister voor Rechtsbescherming met de opmerkingen van de Afdeling advisering gaat doen.