PSD2: wat houdt deze nieuwe wet in?

PSD2 is de nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat banken jouw betaalgegevens delen met andere bedrijven. Dit zou moeten leiden tot meer concurrentie en innovatie door drempels voor nieuwe toetreders op de betalingsmarkt weg te nemen.

Door Eline van der Zwaag

PSD2 staat voor ‘Payment Service Directive 2’. Deze Europese richtlijn zorgt voor de regulering van betaaldiensten in de Europese Unie. PSD2 is de herziene versie van PSD1. Deze richtlijn zorgde er onder meer voor dat je nu makkelijk en gratis geld kunt overmaken naar andere SEPA-landen. Ook werd de markt opengezet voor nieuwe toetreders.

Ook PSD2 is gericht op nieuwe toetreders op de betaalmarkt. Dit zijn vooral niet-bancaire bedrijven die, met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB), betaaldiensten mogen aanbieden aan consumenten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van betaalkaarten of het faciliteren van online betalingen. Hiermee wordt het alleenrecht van banken weggenomen.

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat banken, met jouw toestemming, betaalgegevens delen met andere bedrijven. Dit kunnen bijvoorbeeld apps zijn die berekenen hoeveel je per maand moet sparen om je doel te bereiken of die je uitgavenpatroon eenvoudig in kaart brengen. Met deze inzichten zou je financiële problemen kunnen voorkomen.

Het gaat echter wel om zeer gevoelige data, waarbij de privacy in het oog gehouden dient te worden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft drie fte’s gekregen om toezicht te houden op bedrijven die gebruik maken van de betaalgegevens. De vraag is echter of dit voldoende is.

Lees de tekst van de ‘Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten’ hier.