Promillage omlaag, straffen omhoog

Als het aan de ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ligt, worden drankrijders in de toekomst harder aangepakt. Zo willen zij dat rijbewijzen sneller kunnen worden afgepakt en daarnaast willen zij een wetsvoorstel indienen om de maximale straffen bij ernstige verkeersdelicten te verhogen.

Door Deborah van Spelde

Op dit moment kan een rijbewijs van een ervaren bestuurder worden ingevorderd indien hij of zij 1,8 promille alcohol in het bloed heeft. Voor een beginnende bestuurder ligt deze grens lager, namelijk op 0,8 promille. Als je de huidige wet vergelijkt met de Wegenverkeerswet zoals deze 15 jaar geleden was, is te zien dat vandaag de dag de grenzen hetzelfde zijn als toen. Dat moet anders, vinden Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen.

Lager promillage
Als het aan Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen ligt, wordt het rijbewijs van een ervaren bestuurder straks ingevorderd bij de grens van 1,3 promille. Dit zijn ongeveer vier biertjes. Ook willen zij dat de grens voor recidivisten omlaag gaat. Deze grens was 1,3 promille en moet wat hen betreft 1,0 promille worden. Door het verlagen van deze grenzen, wordt het beschonken bestuurders sneller verboden om de weg op te gaan.

Hogere straffen en alcoholmeter
Grapperhaus heeft een wetsvoorstel ingediend om de maximale straffen bij ernstige verkeersdelicten te verhogen. Het rijden onder invloed is ook meegenomen in dit wetsvoorstel. Daarnaast loopt er tot het einde van het jaar een proef met de zogenoemde Alcoholmeter. Dit is een enkelband die via het zweet van de bestuurder kan meten of hij of zij alcohol heeft gedronken. De reclassering krijgt deze resultaten vervolgens binnen.

Volgens de ministers is uit deze proef al gebleken dat het als effect heeft dat bestuurders sneller afzien van alcohol. Met het wetsvoorstel hopen ze het aantal personen dat onder invloed van alcohol deelneemt aan het verkeer, nog verder te verminderen.