Privacy voor BN’ers in de rechtspraak

Op 24 februari jl. heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak over kosten, die gemaakt zouden zijn in de precontractuele fase, van een overeenkomst tot het verbouwen van een huis op Ibiza. De overeenkomst is uiteindelijk niet gesloten en de aannemer vordert daarom een kostenvergoeding. Gedaagde 1 is een bekende professionele voetballer en gedaagde 2 is een, onder andere in Nederland, bekende tv-presentatrice. Je mag drie keer raden wie dit zijn. De zaak is te bekijken via de Rechtspraak.

Door Bram de Jong

Natuurlijk hartstikke leuk om de zaak te bekijken terwijl je precies weet over wie het gaat, maar de zaak hoort toch anoniem te zijn? Deze zaak is wel heel simpel te herleiden waardoor je alle details kan lezen, waaronder correspondentie tussen gedaagden en eiser en de exacte bedragen in het geschil.

In de anonimiseringsrichtlijnen van rechtspraak.nl staat dat alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren anoniem moeten worden gemaakt. Aan die richtlijnen is m.i. wel voldaan. Naam en toenaam van de betrokkenen zijn immers niet genoemd. De vermelding van de beroepen van de gedaagden en de locatie van het huis maken het wel heel gemakkelijk te herleiden. Misschien wel iets te makkelijk met een privacyschending tot gevolg…