Preciezere methode ontwikkeld om tijdstip overlijden vast te stellen

Een nieuwe methode van onderzoekers van het Amsterdam UMC, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Forensisch Instituut zorgt ervoor dat de politie bij een misdrijf beter kan vaststellen wanneer iemand is overleden. De marge rond het tijdstip van overlijden kan met deze methode worden teruggebracht tot gemiddeld drie kwartier. Nu is dat nog een paar uur.

Door Rose-Marie Mühren

Bij een rechercheonderzoek naar een misdrijf met de dood tot gevolg, is het tijdstip van overlijden vaak van groot belang. Wanneer er een brede marge is rond het tijdstip van overlijden, blijven meer mensen verdacht, aldus de onderzoekers.

Het huidige model dat wordt gebruikt voor het vaststellen van het tijdstip van overlijden is gebaseerd op afkoeling van het lichaam na overlijden en is niet erg verfijnd. Bij de nieuwe methode wordt gewerkt met een thermische camera of een sensor op het lichaam. Daarnaast wordt rekening gehouden met meer factoren, zoals of het lichaam in het water ligt.

3D-model

Onderzoeksleider Maurice Aalders denkt dat de marge nog kleiner kan. Op dit moment wordt aan een methode gewerkt waarmee een lichaam op de plaats delict in 3D kan worden vastgelegd, zo laat Aalders weten. Bij die methode wordt er vanuit alle richtingen gefotografeerd. Een programma maakt daar vervolgens een 3D-model van en van daaruit wordt direct de afkoeling berekend. Rechercheurs kunnen zo nog nauwkeuriger het tijdstip van overlijden bepalen.