Politieagente terecht ontslagen na lekken van appjes naar de media

Een 41-jarige politieagente is vorig jaar terecht ontslagen nadat ze ongepaste appjes van haar teamchef naar de media had gelekt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag drie weken geleden geoordeeld. De agente had volgens de rechter eerst contact moeten zoeken met een vertrouwenspersoon of een advocaat om haar zorgen te uiten.

Twee jaar geleden werd bekend dat een klein aantal politieagenten was vertrokken bij een politiebureau in Den Haag. Ze hadden als klokkenluiders melding gemaakt van ernstige misstanden binnen het bureau en zouden daarom door hun collega’s zijn weggepest. Eén van hen, een 41-jarige hoofdagente, kwam uiteindelijk bij een politiebureau in de gemeente Haarlemmermeer terecht. Daar ontmoette ze haar 51-jarige teamchef, met wie ze een ‘zeer innige band’ kreeg. Een paar weken later maakte de agente bij de korpsleiding melding van seksueel getinte en ongewenste appjes van de teamchef. Hierop startte de korpsleiding een onderzoek waarbij (met toestemming van de agente) haar telefoon werd uitgelezen.

Het onderzoek liet zien dat de agente niet alleen contact had met haar teamchef, maar ook met een journalist. Hierover verklaarde de agente dat ze zich gedwongen voelde de appjes aan de journalist te laten zien en dat dit voor haar een ‘uiterst redmiddel’ was. Vervolgens is (onder meer vanwege een mogelijke schending van het ambtsgeheim) zowel een disciplinair onderzoek als een opsporingsonderzoek naar het handelen van de agente gestart. Deze onderzoeken leidden ertoe dat ze werd ontslagen, waarop de agente naar de rechter stapte.

Terecht ontslag?

De Haagse rechtbank vindt dat de appjes vertrouwelijke politie-informatie bevatten en dat het delen ervan ernstig plichtsverzuim oplevert. De rechter is het niet met de agente eens dat sprake was van een ‘uiterst redmiddel’. Ze had immers ook haar zorgen kunnen uiten bij een vertrouwenspersoon of een advocaat. Bovendien gaf de agente op de zitting toe dat ze wist dat de journalist de appjes weleens zou kunnen publiceren en dat ze hierover bewust had gelogen tegen de korpsleiding. Ongepaste appjes kunnen volgens de rechtbank een grote impact hebben op degene die ze ontvangt, maar dat maakt dit ontslag niet onevenredig zwaar. De agente heeft met haar gedrag het imago van de politieorganisatie fors geschaad.

Drie maanden geleden heeft de rechtbank Midden-Nederland overigens geoordeeld dat de teamchef, die vanwege de hele gang van zaken ook was ontslagen, zijn functie juist weer mag oppakken. Zijn ontslag was onterecht, omdat het onderzoek naar zijn gedrag volgens de rechtbank onzorgvuldig was uitgevoerd. Zo was niet duidelijk wat van hem als beginnend teamchef mocht worden verwacht, kreeg hij geen mogelijkheid om zijn gedrag te verbeteren en waren bepaalde getuigen niet gehoord.

Daarentegen vond de rechtbank wel dat de teamchef zich ongepast heeft gedragen door de seksueel getinte appjes naar de agente te sturen. Dit leverde ook voor hem plichtsverzuim op. Ontslag was hiervoor echter wél een onevenredig zware straf, onder meer vanwege het feit dat de korpsleiding de teamchef nooit heeft geïnformeerd over de signalen die zij over het gedrag van de agente ontvingen. Daarnaast betrok de rechtbank bij haar oordeel de ‘uitstekende staat van dienst van dertig jaar’ van de teamchef.

‘Wrange uitkomst’

Liesbeth Huyzer, de plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, spreekt van een ‘wrange uitkomst’ van beide rechtszaken. Het Haagse vonnis is volgens Tim Vis, advocaat van de agente, echter ‘de doodsteek voor klokkenluiders binnen de politie’. “Als de politie had gezorgd voor een veilige werkomgeving was dit allemaal niet gebeurd”, aldus Vis. De agente overweegt inmiddels in hoger beroep te gaan, terwijl de teamchef erover nadenkt niet terug te keren bij de politie en in plaats daarvan een financiële regeling te treffen. Het OM is ondertussen ook nog bezig met een onderzoek naar een mogelijke verkrachting van de agente door de teamchef. Dat onderzoek gaat volgens het OM nog lang duren.