Politie, handhaving en brandweer pleiten voor verbod op knalvuurwerk

Politiebonden, handhavers en brandweervrijwilligers hebben een kerstkaart aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij pleiten voor een wettelijk verbod op knalvuurwerk. Ze wensen de leden van de Tweede Kamer prettige kerstdagen en een gelukkig 2020. Direct daarna wensen zij zichzelf aanzienlijk verbeterde werkomstandigheden voor de volgende jaarwisseling.

Door Rose-Marie Mühren

De veiligheidsvakbonden betreuren dat er dit jaar geen vuurwerkverbod is gekomen. Ze stellen dat de politiek daarmee een belangrijke maatregel heeft laten liggen om geweld tegen politieambtenaren en hulpverleners rond de jaarwisseling tegen te kunnen gaan.

Dit jaar is er een verbod op F3-vuurwerk (vuurwerk dat meestal alleen bestemd is voor professioneel gebruik) gekomen, maar dit verbod gaat pas in 2020 in. Volgens de bonden is het verbod te beperkt en maakt het handhaving onnodig ingewikkeld. Dat steeds meer gemeenten verboden instellen, is volgens de bonden niet genoeg. Voor hen is er namelijk maar één oplossing: een wettelijk verbod op knalvuurwerk. De vakbonden sluiten hun kerstkaart dan ook af met een dringend verzoek aan de Tweede Kamer om in 2020  ‘daadkracht te tonen en een verbod op knalvuurwerk te regelen’.