Pil terug in basispakket?

PvdA-kamerlid Ploumen heeft een voorstel ingediend om de pil weer op te nemen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Tot nu toe is hier geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.

Door Bo Geurts

Ploumen pleit voor de terugkeer van de pil in het basispakket, omdat zij van mening is dat vrouwen geen financiële drempel mogen ervaren als ze zich willen beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Echter, het kabinet vindt dat dit vanaf de 18 jaar onder het eigen risico van vrouwen dient te vallen. Als reden hiervoor geeft het kabinet dat opname van de pil in het basispakket een behoorlijke kostenpost zou betekenen voor de overheid. Daarnaast zijn volgens het kabinet vrouwen financieel draagkrachtig genoeg om het relatief geringe bedrag van 50 euro per jaar zelf te kunnen betalen. Sinds de pil niet meer in het basispakket zit, heeft de overheid reeds 32 miljoen bespaard.

Momenteel is de situatie dat vrouwen onder de 18 jaar de pil standaard vergoed krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen risico. Vanaf 18 jaar tot en met 21 jaar gaat er een bijdrage van het eigen risico af. Volgens Bureau Clara Wichmann houdt dit huidige beleid ongelijkheid in stand. Dit omdat de vrouwen de rekening betalen, terwijl mannen er ook van profiteren. Zij streven naar een betere rechtspositie van vrouwen in Nederland en menen dan ook dat het argument van ongelijkheid en het argument van de daling van het aantal abortussen reden is om de pil weer terug te laten keren in het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Gezien de voorgaande argumenten en gezien anticonceptie een regelmatig bestreden politiek onderwerp is, zou het politiek verantwoord zijn dat omtrent de vergoeding van de pil voor vrouwen een eenduidig, houdbaar beleid wordt gehanteerd. In plaats van kostenbesparing, zou aan het belang van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen meer prioriteit dienen te worden gegeven.