Picnic: techbedrijf of supermarkt?

De vakbond FNV strijdt al geruime tijd voor betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Picnic. Deze strijd leidde tot een rechtszaak, waarin het draaide om één vraag:  moet Picnic de supermarkt cao toepassen of niet? Op 3 december 2019 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak.

Door Winand Kuiper

Picnic is een websuper die niet gebonden is aan een fysieke supermarkt, maar alleen online opereert. De websuper bestaat uit verschillende bv’s en elke bv verricht een andere activiteit, zoals het inpakken of bezorgen van producten.

De topman van Picnic, Michiel Muller, ziet zijn bedrijf niet als supermarkt, maar noemt Picnic een e-commercebedrijf of logistiek dienstverlener. Volgens Muller moet Picnic vergeleken worden met Coolblue of Bol.com. In het Parool noemt Muller de supermarkt cao tevens achterhaald.

FNV twijfelt er niet aan dat Picnic moet worden gezien als een supermarkt. Volgens de vakbond is het enige verschil tussen Picnic en traditionele supermarkten, dat Picnic bezorgt en geen fysieke winkels heeft. FNV vindt daarom dat alle Picnic-vennootschappen of een deel daarvan onder de supermarkt cao moeten vallen.

Arbeidsvoorwaarden

FNV strijdt al ruim een jaar voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Picnic. Picnic zou een afwijkende organisatiestructuur hanteren, zodat het bewust niet onder de cao-voorwaarden hoeft te vallen. De coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV, Zakaria Boufangacha, laat via het Algemeen Dagblad weten dat Picnic dit doet, zodat het bedrijf zijn werknemers minder hoeft te betalen. Boufangacha geeft aan dat de werknemers van Picnic net iets meer dan het minimumloon verdienen.

Volgens de bond moet een cao zorgen voor gelijke beloningen voor hetzelfde werk en daarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Nu Picnic niet de supermarkt cao hanteert, strijkt de websuper volgens FNV jaarlijks tien miljoen euro op. Dit in tegenstelling tot Jumbo.nl en AH.nl, die wel gebruik moeten maken van de supermarkt cao.

Uitspraak

Picnic heeft verschillende activiteiten ondergebracht in verschillende bv’s. Bij de beoordeling of Picnic onder de supermarkt cao valt, maakt de rechter onderscheid tussen deze verschillende bv’s. Volgens de rechter vallen bezorgers en magazijnpersoneel niet onder de voorwaarden van de supermarkt cao. Deze bv’s worden door de rechter dan ook niet bestempeld als supermarkt.

De rechter is echter wel van oordeel dat Picnic bv de arbeidsvoorwaarden van de supermarkt cao moet gebruiken. Picnic bv exploiteert namelijk een online supermarkt door zich bezig te houden met het assortiment en de prijzen van de producten.

FNV kan zich niet vinden in het oordeel van de rechter en overweegt in hoger beroep te gaan. De bond vreest dat andere websupers nu ook gebruik gaan maken van dezelfde constructie als Picnic en activiteiten gaan onderbrengen in verschillende bv’s.