Partijleider FvD berispt door Tweede Kamer wegens niet registreren nevenfuncties

Thierry Baudet, de partijleider van Forum voor Democratie (FvD), heeft onlangs van de Tweede Kamer een officiële berisping ontvangen. Hij kreeg deze berisping omdat hij twee nevenfuncties niet had opgegeven. Baudet hangt een schorsing van een maand boven het hoofd als hij deze nevenfuncties niet zo snel mogelijk alsnog laat registreren.

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Een Kamerlid vertegenwoordigt immers de Nederlandse kiezer en mag zijn Kamerlidmaatschap dan ook niet gebruiken om er zelf beter van te worden. Er zijn allerlei regels die een dergelijke belangenverstrengeling moeten voorkomen. Deze regels, die zijn vastgelegd in een speciale gedragscode, schrijven onder meer voor dat Kamerleden moeten handelen in het algemeen belang. Daarnaast moeten ze op basis van het Reglement van Orde al hun nevenfuncties, buitenlandse reizen en geschenken die duurder zijn dan 50 euro laten opnemen in openbare registers.

De handhaving van deze integriteitsregels ligt in handen van het College van onderzoek integriteit. Dit college behandelt sinds de oprichting ervan in april 2021 klachten over schendingen van de gedragscode door Kamerleden. Een klacht kan door iedereen worden ingediend. Zo dienden twee burgers vier maanden geleden een klacht in over FvD-partijleider Thierry Baudet. Hij zou de gedragscode hebben overtreden door twee nevenfuncties niet te laten registreren. “De partij is voor Baudet een verdienmodel”, aldus één van de klagers. “Hij verwijt anderen dat ze niet transparant zijn, terwijl hij zelf alle regels negeert. Dat is toch raar?”

Bestuurslid en directeur

Het College van onderzoek integriteit startte hierop een onderzoek naar Baudet. Daaruit kwam naar voren dat hij twee nevenfuncties inderdaad niet had laten registreren. Zo is Baudet actief als bestuurslid en enig aandeelhouder van Forum voor Democratie BV. Deze vennootschap richt zich vooral op commerciële activiteiten. Daarnaast is Baudet directeur van THPB Media BV, een uitgeverij die boeken van Baudet verkoopt. Hij zou met die verkoop in 2020 zo’n 85.000 euro hebben verdiend. Baudet zelf weigerde overigens mee te werken aan het onderzoek van het college.

Het college gaf de Tweede Kamer het advies om Baudet te berispen. Tevens zou hij de aanwijzing moeten krijgen om de nevenfuncties zo snel mogelijk alsnog te laten registreren. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft dit advies inmiddels ter harte genomen. Als Baudet blijft weigeren de functies te laten registreren, kan de Tweede Kamer uiteindelijk zelfs besluiten hem voor een maand te schorsen. Hij mag dan nog wel stemmen, maar niet meer deelnemen aan debatten en vergaderingen.

Andere Kamerleden

Baudet is overigens lang niet het enige Kamerlid van wie (een deel van) de nevenfuncties de laatste jaren niet in het register zijn opgenomen. Zo ontdekte het televisieprogramma Zembla in 2020 dat van alle toenmalige Kamerleden er – naast Baudet – twintig eveneens één of meer nevenfuncties niet hadden laten registreren. Veertien Kamerleden pasten na het onderzoek van Zembla hun registraties aan. Baudet liet toen weten dat hij zijn nevenfuncties niet registreert, maar in plaats daarvan afstemt met de Belastingdienst (die echter niets te maken heeft met de nevenfuncties van Kamerleden).

De opvatting van Baudet lijkt sindsdien niet te zijn veranderd; twee weken geleden zei hij niet van plan te zijn om zijn nevenfuncties nu wel in het register te laten opnemen. Een woordvoerder van FvD stelde dat de nevenfuncties van Baudet helemaal niets te maken hebben met zijn parlementaire werkzaamheden. Mocht Baudet geschorst worden, dan zou hij zelfs uitzien naar ‘een maand vakantie van het parlementaire werk’.