College voor de Rechten van de Mens: overheid moet meer doen om seksuele intimidatie te voorkomen

Het College voor de Rechten van de Mens schrijft in een brief aan de overheid dat er meer gedaan moet worden tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. In de brief worden meerdere punten genoemd die nodig zijn om de seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken.

Door Özge Tatar

In een brief gericht aan vijf ministeries schrijft het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) dat de overheid meer moet doen tegen seksuele intimidatie. Naar aanleiding van de meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ‘The Voice’ is hierover de afgelopen tijd aandacht voor. Het probleem is echter breder, want ook in andere sectoren komt seksuele intimidatie nog steeds voor. Uit onderzoek van het College in 2021 volgt dat 16% van de Nederlandse werknemers de afgelopen tien jaar seksuele intimidatie heeft ervaren, waar het met name om vrouwelijke slachtoffers gaat. Er wordt niet altijd melding gemaakt van het ongewenste gedrag, terwijl seksuele intimidatie veel impact kan hebben op de betreffende persoon en de omgeving. “Het is van belang dat u en uw departementen gecoördineerd dit onderwerp bespreekbaar maken, aan preventie werken, ervoor zorgen dat slachtoffers goed worden opgevangen en dat meldingen zorgvuldig worden onderzocht,” aldus het College.

Aanpak seksuele intimidatie nodig

In de brief bespreekt het College meerdere belangrijke punten, zoals het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon in een bedrijf of organisatie. Niet alle werkgevers beschikken over een protocol of klachtenregeling, wat maakt dat werknemers niet makkelijk toegang hebben tot informatie over grensoverschrijdend gedrag. Dit terwijl werkgevers de wettelijke plicht hebben om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Tevens dient de huidige wetgeving over seksuele intimidatie aangepast te worden, zodat de drempel voor vervolging van aanranding en verkrachting lager wordt. Voldoende capaciteit en deskundigheid bij politie, justitie en (andere) hulpverleners kunnen ook bijdragen aan betere hulpverlening aan slachtoffers. Verder wordt opgedragen om het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO-verdrag) goed te keuren om geweld en intimidatie op het werk tegen te gaan. Op dit moment heeft Nederland enkel ingestemd met het verdrag en niet geratificeerd/bekrachtigd. Het ratificeren van het verdrag zal volgens het College tot betere rechtsbescherming leiden.