Ouderlijk gezag voor de ongetrouwde vader

D66 en VVD hebben een initiatiefwetsvoorstel geschreven om ongetrouwde vaders automatisch het ouderlijk gezag over hun kind te geven. Dit geldt overigens ook voor duomoeders.

Door Julia Verschoor

Een meerderjarige moeder krijgt automatisch het (ouderlijk) gezag zodra het kind geboren wordt. Dit geldt ook voor de vader van het kind, mits hij getrouwd is met de moeder. Het gezamenlijk gezag blijft in beginsel ook staan nadat de ouders uit elkaar gaan. Een kind dat verwekt wordt buiten het huwelijk levert echter geen automatisch gezag op voor de vader. Niet echt meer van deze tijd gezien cijfers van het CBS; in 2015 kwamen 4 op de 10 kinderen bij ongetrouwde ouders ter wereld.

Zodra het kind geboren wordt, kan de vader het kind erkennen bij de gemeente waar het geboren is. Dit betekent echter niet dat hij hiermee ook ouderlijk gezag over het kind heeft. Velen zijn hiervan niet op de hoogte en hierdoor heeft de ongetrouwde vader weinig rechten als de moeder en hij uit elkaar gaan. Voor het verkrijgen van het gezag moet de vader een verzoekschrift indienen. Dit kan veel juridisch getouwtrek met zich meebrengen indien de moeder weigert mee te werken. De moeder moet immers voor alle handelingen toestemming geven.

Tevens lijkt de route die genomen moet worden een onlogische omweg. Initiatiefneemster van het wetsvoorstel Vera Bergkamp (D66) stelt:

‘Maar ongehuwde vaders moeten twee extra dingen doen: hun kind erkennen én het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Geen complexe handelingen, maar ze worden vaak vergeten. Dat is ook niet raar, want het systeem is niet logisch. Als je je kind hebt aangegeven en erkend, verwacht je niet dat je óók nog langs de rechtbank moet.”

Naar mijn mening lijkt deze route niet bij te dragen aan dejuridisering nu je als extra vereiste ook nog een verzoekschrift moet indienen. Dit brengt onnodige kosten en tijd met zich mee. Het automatisch verkrijgen van ouderlijk gezag lijkt veel logischer. Daarentegen is er natuurlijk ook nog altijd de optie om een geregistreerd partnerschap aan te gaan om gelijk het ouderlijk gezag te vestigen.

Het voorstel zal echter niet voor de verkiezingen behandeld worden. Na maart 2017 liggen de verhoudingen waarschijnlijk weer anders. Een eerdere poging in 2001 van Mohamed Rabbae (GroenLinks) mislukte al.