Oud-advocaat Oscar Hammerstein van tableau geschrapt na meerdere tuchtklachten

Kun je nog van het tableau worden geschrapt terwijl je al gestopt bent als advocaat? Ja, zo blijkt uit diverse beslissingen van de Raad van Discipline Amsterdam. Oud-advocaat Oscar Hammerstein werd maandag van het tableau geschrapt wegens meerdere schendingen van zijn geheimhoudingsplicht.

De vier tuchtklachten die door de Amsterdamse Raad van Discipline werden behandeld, werden ingediend door strafrechtadvocaat Khalid Kasem, misdaadjournalist Peter R. de Vries, voormalig cliënt Nabil B. en de Amsterdamse deken.

Tuchtklacht 1 – Khalid Kasem

Strafrechtadvocaat Khalid Kasem werd in de media door Hammerstein beticht van banden met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo proces, en het lekken van informatie aan diens criminele organisatie. Dit werd nooit bewezen. Volgens de raad heeft hij daarmee ‘klager zonder enige noodzaak van iets zeer ernstigs beschuldigd’.

Tuchtklacht 2 – (wijlen) Peter R. de Vries

Vanaf 2020 tot zijn overlijden in juli 2021 was Peter R. de Vries de vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het Marengo Proces. Hammerstein had de naam van De Vries ‘zonder enige noodzaak’ genoemd aan een journalist van De Telegraaf. Volgens de raad had de oud-advocaat moeten beseffen wat voor veiligheidsrisico’s een dergelijke uitspraak met zich meebracht. De raad spreekt daarom van ‘onbetamelijk handelen’, mede omdat op het moment van het gesprek met de betreffende journalist nog niet zeker was dat De Vries de kroongetuige zou bijstaan en dit ook nog niet publiekelijk bekend was.

Tuchtklacht 3 – Nabil B.

Hammerstein stond na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum een aantal maanden Nabil B. bij. Hoewel de advocaat in eerste instantie anoniem bleef, gaf hij later in interviews toch toe tijdelijk Nabil B. te hebben bijgestaan. De raad oordeelt in deze zaak dat Hammerstein meerdere malen zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, namelijk in een telefoongesprek met een misdaadverslaggever, in een e-mail aan de officier van justitie en in interviews aan het AD en De Telegraaf. Zo zou hij

Tuchtklacht 4 – Dekenbezwaar

In de vierde zaak wordt het dekenbezwaar van de Amsterdamse deken[*] tegen Hammerstein behandeld. Hierin komen de feiten uit eerdergenoemde tuchtklachten aan bod, meer specifiek de interviews die Hammerstein op 11 januari 2020 aan De Telegraaf gaf en artikelen die op 3 en 4 juli 2020 in het AD verschenen naar aanleiding van een interview met de oud-advocaat. Ook hier oordeelt de raad dat Hammerstein tuchtrechtelijk heeft gehandeld en met diverse uitlatingen in de interviews zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Oordeel Raad van Discipline Amsterdam

In een persbericht is de raad onverbiddelijk over de handelswijzen van de oud-advocaat: ‘Mr. Hammerstein heeft meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden. Verder heeft hij onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden. Ook heeft hij zich niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld. Op de zitting van de raad heeft mr. Hammerstein weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen. Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen. Dat hij reeds op eigen verzoek van het tableau is geschrapt, doet hieraan niet af.’

Reactie Hammerstein

De oud-advocaat heeft tegenover landelijke media laten weten hoger beroep te zullen instellen bij het Hof van Discipline. Daarnaast heeft hij maandag zijn plek op de VVD-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 opgegeven. Daarover zegt hij: ‘Amsterdam is te belangrijk voor mij om het risico te lopen dat toekomstige discussies niet over de stad, maar over mij gaan.’

De beslissingen van de Raad van Discipline zijn hier te lezen: klacht 1 (beslissing 21-682), klacht 2 (beslissing 21-683), klacht 3 (beslissing 21-684), klacht 4 (beslissing 21-719).


[*] Een deken staat aan het hoofd van een lokale orde van advocaten (arrondissement), Nederland telt elf lokale orden. De deken houdt op grond van de Advocatenwet toezicht op de advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement (artikel 45a Advocatenwet) en behandelt klachten over advocaten (artikel 46c Advocatenwet).