Oproep: Europese bossenwet!

Minister Schouten van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur heeft op 21 november 2019 een massale oproep voor een Europese wet tegen ontbossing ontvangen. De massale oproep komt van bezorgde Nederlanders die een gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds hebben ondertekend.

Door Bo Geurts

De petitie is een oproep aan het kabinet om te komen tot een Europese bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten zoals vlees, soja, palmolie en cacao. De Europese Unie is wereldwijd een van de topimporteurs van vlees, soja, palmolie en cacao uit landbouwgebieden waarvoor vaak bos is platgebrand. Samen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor 36 procent van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft daarom volgens ondergetekenden een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen.

In de bossenwet zou moeten komen staan dat enkel producten geïmporteerd mogen worden waarvan kan worden aangetoond dat in de gehele productieketen aan alle gestelde duurzaamheidseisen wordt voldaan. Hierdoor moet de betrokkenheid van Europa bij ontbossing en gepaard gaande mensenrechtenschendingen worden gestopt.

Momenteel onderhandelen EU-lidstaten over een nieuwe pakket aan maatregelen tegen ontbossing wereldwijd. Of een bossenwet hiervan onderdeel gaat uitmaken is nog niet duidelijk. Hiervoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk betrokken Europese ministers zich bij de Europese Commissie uitspreken over de komst van een Europese bossenwet.